Феномен екологічної безпеки як об’єкт аксіологічно-правової рефлексії

2022;
: 30-36

Harasymiv Т., Dasho T. "The phenomenon of ecological safety as an object of axiological and legal reflection."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті обґрунтовано аксіологічно-правові засади екологічної безпеки у сучасному світі, з’ясовано роль ціннісної системи суспільства в соціокультурному механізмі реалізації екологічної безпеки. Автором сформульовано дефініцію екологічної безпеки, як стан константної та динамічної рівноваги функціонування системи «природа-суспільство», що характеризується, з одного боку, захищеністю природного середовища від руйнівного антропогенного впливу й здатністю до самовідтворення екосистем, з іншого – захищеністю суспільства від екологічних загроз та стихійних лих, забезпеченням здорових природних умов його життєдіяльності.

Доведено, що змістовною та інструментальною стороною цінностей екологічної безпеки, способом їх реалізації у суспільному бутті є соціально-правові норми, які виконують роль інструментальних цінностей і соціальних регуляторів екологічно безпечної поведінки та життєдіяльності.

В основі формування соціально-правових норм екологічно безпечної життєдіяльності закладені потреби соціальних суб’єктів, що виступають як мотиви такої поведінки та правові норми як соціальні регули еколого-безпечної діяльності.

Сукупність соціально-правових норм представляє собою соціокультурну модель екологічно безпечної поведінки та взаємодій, що дозволяє передбачати екологічні наслідки своєї діяльності, уникати екологічні ризики, знижувати ступінь екологічних загроз. Закріплюючись у свідомості, такі соціальні норми функціонують в якості уставлених настанов екологічної поведінки.

1.    Babenko A. N. (2002). Pravovye tsennosti i osvoeniye ikh lichnostyu. [Legal values and their development by personality]. Dis. ... doktora yurid. nauk : 12.00.01. Moskva. 394 p. [in Russian].

2.    Zhebrovska K. A. (2017). Pravovi tsinnosti u vzaiemodii pravovykh system. [Legal values in the interaction of legal systems]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Odesa. 222 p. [in Ukrainian].

3.    Chornopyska V. (2020). Problema definitsii «pravovykh tsinnostei» u suchasnomu naukovomu dyskursi. [The problem of defining "legal values" in modern scientific discourse]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. T. 7. № 1. S. 89–97. [in Ukrainian].

4.    Ohneviuk V. O. (2003). Osvita v systemi tsinnostei staloho liudskoho rozvytku. [Education in the system of values of sustainable human development]. Kyiv: Znannia Ukrainy Publ. 450 p. [in Ukrainian].

5. Rikkert G. (1998). Filosofiya zhizni. [Philosophy of life]. Kyіv: «Nika-Tsentr». «Vist-S» Publ. 505 p. [in Russian].

6.    Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho seredovyshcha». []. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (Accessed: 20.03.2022). [in Ukrainian].

7.    Iatsyk A. V. (2001). Ekolohichna bezpeka v Ukraini. [Environmental security in Ukraine]. Kyiv: Heneza Publ. 216 p.

8.    Iurchenko L. I. (2008). Ekolohichna kultura v konteksti ekolohichnoi bezpeky. [Ecological culture in the context of ecological safety.]. Kyiv: Vyd. PARAPAN Publ. 296 p. [in Ukrainian].

9.    Khylko M. I. (2017). Ekolohichna bezpeka Ukrainy: navchalnyi posibnyk. [Ecological safety of Ukraine: a textbook]. Kyiv, 2017. 266 p. [in Ukrainian].

10.  Horbulin V. P., Kachynskyi A. B. (2007). Systemno-kontseptualni zasady stratehii natsionalnoi bezpeky Ukrainy. [System-conceptual principles of Ukraine's national security strategy]. Kyiv: DP «NVTs «Ievroatlantykinform» Publ. 592 p. [in Ukrainian].

11.  Reymers N. F. (1990). Prirodopolzovaniye : slovar-spravochnik. [Nature management: a dictionary-reference book]. Moskva: Mysl Publ. 637 p. [in Russian].

12.  Kosar L. P. (2005). Fenomenolohichna aksiolohiia yak metodolohichna osnova suchasnoho etychnoho perfektsionizmu. [Phenomenological axiology as a methodological basis of modern ethical perfectionism]. Filosofskyi almanakh. No 48. URL: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_48/Kossar.htm (Accessed: 20.04.2022 r.). [in Ukrainian].

13.  Kyselov M. (2008). Poniatiinyi aparat ta zakony suchasnoi ekolohii.[Conceptual apparatus and laws of modern ecology.]. Kyiv: PARAPAN Publ. 184 p. (: 20.03.2022). [in Ukrainian].

14.  Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy. Stratehiia vid 28.02.2019 № 2697-VIII. [On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030: Law of Ukraine. Strategy of February 28, 2019. No 2697-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (Accessed: 20.03.2022). [in Ukrainian].