Концепція публічного управління в умовах формування публічно-сервісної держави

Zoryana Dobosh. Concept of public administration in the conditions of the formation on the public-service state.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемі формування оновленої концепції публічного управління в умовах формування публічно-сервісної держави в Україні.

У статті проаналізовано основні передумови формування оновленої концепції публічного управління, історичні аспекти зародження відповідної ідеології, формування філософської та наукової ідеї щодо термінологічного окреслення відповідних концепцій, присвячених удосконаленню управлінських процесів в державі.

Особливу увагу приділено процесу дебюрократизації управлінських процесів, посилення їхньої гнучкості, орієнтованості на результат, залучення до них громадськості.

Відзначено, що оновлена концепція публічного управління формується в умовах становлення публічно-сервісної держави в Україні та утвердження «людиноцентризму» як нової філософії адміністративно-правових відносин та взаємодії держави і її громадян.

З’ясовано, що утвердження «людиноцентризму» як нової філософії адміністративно-правових відносин та публічного управління передбачає превалювання інтересів людини і суспільства над інтересами держави.

Особлива увага присвячена особливостям нормативно-правової основи сучасного публічного управління, пошуку шляхів трансформації сучасного законодавства у цій сфері. З’ясовано, що важливими ідеями, закріпленими у чинному законодавстві України  стали  ідеї діджиталізації  процесу надання адміністративних послуг, створення єдиного державного веб-порталу щодо їхнього надання, раціоналізації й мінімізації переліку документів та процедур, які застосовуються задля отримання адміністративних послуг.

Охарактеризовано роль Міністерства цифрової трансформації України у процесі формування оновленої концепції публічного управління в Україні.

Наголошено на важливості й подальшої роботи щодо впровадження проєкту «Цифрова держава», що активно реалізується через зручну онлайн-систему «Дія». Серед дієвих інструментів, апробація яких потребує подальшої підтримки держави, згадано послуги з надання електронних дозвільних документів через портал «Дія», систему електронний суд, електронне голосування, тощо.

1. Keeling D. (1972) Management in Government. London : Allen & Unwin, 216 p. [in English].

2. Hlosariy Prohramy rozvytku OON [Glossary of the United Nations Development Program]. URL: http://www.unpan.org/Directones/UNPublicAdministrationGlossary. [in Ukrainian].

3. Berezhnyy V. O. (2013) Suchasni kontseptsiyi publichnoho upravlinnya [Modern concepts of public administration]. Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya. № 2. P. 31-38. [in Ukrainian].

4. Bosak O. Z. (2010) Publichne upravlinnya yak nova model' upravlinnya u derzhavnomu sektori [Public management as a new model of management in the public sector]. Derzhavneupravlinnya: teoriya ta praktyka. № 2. 2010. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2010_2/txts/10bozuds.pdf. [in Ukrainian].

5. Yevropeyizatsiya publichnoho administruvannya v Ukrayini v konteksti yevropeys'koyi intehratsiyi [Europeanization of public administration in Ukraine in the context of European integration]. Materialy nauk.-prakt. konf. (17 hrud. 2009 r.) Dnipropetrovs'k. : DRIDU NADU. 224 p. [in Ukrainian].

6. Lychenko I. O. (2009) Administratyvno-pravovyy zakhyst prava vlasnosti v Ukrayini [Administrative and legal protection of property rights in Ukraine]: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. L'viv, 264 p. [in Ukrainian].

7. Aver"yanov V. B., Derets' V. A., Shkolyk A. M. ta in. (2007) Derzhavne upravlinnya: yevropeys'ki standarty, dosvid ta administratyvne pravo [Public administration: European standards, experience and administrative law]. Kyyiv: Yustinian, 288 p. [in Ukrainian].

8. Lychenko I. O. (2020) Realizatsiya kontseptsiyi publichno-servisnoyi derzhavy v Ukrayini [Implementation of the concept of public service state in Ukraine]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka». Ceriya: «Yurydychni nauky». № 7 (29). P. 18–24. [in Ukrainian].

9. Tsyhanov O.H. (2018) Administratyvni posluhy u sferi pravookhoronnoyi diyal'nosti Ukrayiny [Administrative services in the sphere of law enforcement activities of Ukraine]: dys. … d.yu.n.: 12.00.07. Kyyiv. 556 p. [in Ukrainian].

10. Osoblyvist' Diya Tsentriv [Feature Action Centers]. URL: https://center.diia.gov.ua/about-cnap.

11. Polozhennya pro Ministerstvo tsyfrovoyi transformatsiyi Ukrayiny (2019) [Regulations on the Ministry of Digital Transformation of Ukraine]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18 veresnya 2019 r. № 856. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. № 80. P. 7.  [in Ukrainian].

12. Tyshchenkova I.O. (2017) Elektronni posluhy u diyal'nosti publichnoyi administratsiyi Ukrayiny [Electronic services in the activity of the public administration of Ukraine] : monohraf. Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav. 156 p. [in Ukrainian].

13. Lychenko I. O., Pohorilets' M. V. (2022) Informatsiyna bezpeka diyal'nosti orhaniv publichnoho upravlinnya v period viyny v Ukrayini [Information security of activities of public administration bodies during the war in Ukraine]. Zhurnal skhidnoyevropeys'koho prava.  № 102. P. 14–19. [in Ukrainian].

14. Koruts U. Z. (2020) Zapobihannya ta protydiya propahandi viyny ta informatsiynym zahrozam v Ukrayini [Prevention and countering of war propaganda and informational threats in Ukraine]. Publichne pravo. № 2. P.80-87. [in Ukrainian].