Сучасна парадигма публічного управління: практичний вимір для України

Melnychenko B.
"Modern paradigm of public management: a practical dimension for Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано особливості сучасної парадигми публічного управління. Звернено увагу на те, що сьогодні у світі існують різні моделі публічного управління: традиційна (бюрократична) модель управління (“Old Public Management”), модель “Нового публічного менеджменту” (“New Public Management”), модель “політичних мереж” (“Policy Network”), модель “управління за цілями та результатами”, модель “Good Governance”, синергетична модель тощо. Вказано, що усі вони демонструють різноманітні підходи до розуміння публічного управління, його структури, принципів формування та функціонування, відносин з населенням, фізичними та юридичними особами, муніципальними органами тощо. Виявлено, що серед найвідоміших моделей управління, що зайняли своє місце серед теорій і практик управлінської діяльності, вирізняють три: “Old Public Management”, “New Public Management”, “Good Governance”. Представлено їхні характеристики. Констатовано, що принципово новою моделлю управління є модель “Good Governance”. Зазначено, що в сучасній Європі ця модель була сформована під очевидним впливом концепції прав людини. Вказано, що концепцію “Good Governanсe” варто розуміти як “рамкову” модель управління, в основі якої лежать два основних принципи побудови європейських держав – принцип демократії і принцип верховенства права. Підкреслено, що “Good Governance” не замінює попередні управлінські моделі, а охоплює їх у новому контексті рівноправних партнерських відносин. Констатовано, що ця багатогранна концепція є свого роду вершиною еволюції публічного управління, що увібрала в себе усе найкраще та найбільш результативне від попередніх теоретичних і практичних надбань демократичних реформ у країнах Європи. Зроблено висновок про те, що оптимальною моделлю управління державою в сучасних умовах є модель “Good Governance”. Ця модель управління відповідає вимогам відкритого й справедливого суспільства і, головне, передбачає управління суспільством разом з активним залученням усіх його членів.

1. Cherviakova O. (2017). Nova paradyhma oriientyriv publichnoho upravlinnia [A new paradigm of public management guidelines].Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv. № 1. P. 171–175. [inUkrainian]. 2. Kozak V. I. (2015). Publichne upravlinnia v systemi koordynat ukrainskoi derzhavnosti [Public management in the coordinate system of Ukrainian statehood]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Lviv. Vyp. 44(1). P. 64–70. [inUkrainian]. 3. Melnyk R. S. (2012). Katehoriia “publichne upravlinnia” u novii interpretatsii [The category of “public management” in a new interpretation]. Pravo i suspilstvo. Dnipro. № 6. P. 95–98. [inUkrainian]. 4. Obushna N. I. (2015). Publichne upravlinnia yak nova model orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: teoretychnyi aspekt [Public management as a new model of public administration in Ukraine: a theoretical aspect]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Lviv. Vyp. 44(1). P. 53–63. [inUkrainian]. 5. Obolenskyi O. Yu. (2014). Publichne upravlinnia: tsyvilizatsiinyi trend, naukova teoriia i napriam osvity [Public management: civilization trend, scientific theory and direction of education]. Publichne upravlinnia: shliakhy rozvytku : materialy nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 26 lyst. 2014 roku). Kyiv, T. 1. P. 3–10. [inUkrainian]. 6. Bolotina Ye. V., Nikitenko A. V. (2017). Suchasni zakhidni kontseptsii upravlinnia ta modeli publichnoho administruvannia [The modern western concepts of management and models in public administration]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. Kyiv. № 1 (47). P. 96–100. [inUkrainian]. 7. Hordon M. V., Olentsevych N. V., Kolisnyk I. O. (2018). Modeli publichnoho upravlinnia: porivnialnyi analiz ta propozytsii dlia Ukrainy. [Models of public administration: a comparative analysis and proposals for Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. Dnipro. № 3. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1207. (accessed 10.10.2020). 8. Zabeivorota T. V. (2017). Modernizatsiia systemy derzhavnoho upravlinnia v umovakh detsentralizatsii vlady. [Modernization of the public administration system in the conditions of decentralization of power]. Candidate’s thesis. Kharkiv [inUkrainian]. 9. Berezhnyi V. O. (2011). Osnovni svitovi modeli derzhavnoho upravlinnia. [Public administration’s main models in the world]. Derzhavne budivnytstvo. Kharkiv. № 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_42. (accessed 10.10.2020). 10. Kukhareva H. P. (2016). Klasychna (tradytsiina) kontseptsiia publichnoho upravlinnia – yii diievist u svitovomu prostori ta dotsilnist podalshoho zastosuvannia v publichnomu upravlinni Ukrainy. [Classical (traditional) concept of public administration – its effectiveness in the world and the global spase and feasibility of further use in public administration in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. Kharkiv. Vyp. 3. P. 54–61. [inUkrainian]. 11. Solovykh V. P. (2014). Stanovlennia ta zahalna kharakterystyka suchasnykh modelei derzhavnoho upravlinnia. [Formation and general characteristics of modern models of public administration]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. Kharkiv. Vyp. 1. P. 18–25. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_1_5. (accessed 10.10.2020). 12. Bosak O. Z. (2010). Publichne upravlinnia yak nova model upravlinnia u derzhavnomu sektori. [Public Management as a New Model of Management in Public Sector]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. Kyiv. № 2. Retrieved from: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf. (accessed 10.10.2020). 13. Huk А. (2018). Benchmarkinh dobroho vriaduvannia. [Good governance benchmarking]. Kyiv : Yuston [inUkrainian]. 14. Kozlov K. I. (2013). Rozvytok publichnoho vriaduvannia v umovakh evoliutsii politykoadministratyvnykh system. [Development of public governance in the evolution of political and administrative systems]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. Kharkiv, Vyp. 2. Р. 59–66. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_11. (accessed 10.10.2020). 15. Behei I. (2015). Osnovni teoretychni skladovi suchasnykh modelei derzhavnoho upravlinnia. [Basic theoretical components of modern models of public administration]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Dnipro, Vyp. 2. P. 16–26. [inUkrainian]. 16. Deliia O. V. (2015). Governance yak kontseptualnyi pidkhid do rozuminnia publichnoho upravlinnia. [Governance as a conceptual approach to understanding public administration]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. Dnipro, № 7. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=869. (accessed 10.10.2020). 17. Krasivskyi O. Ya., Kyrychuk, O. S. ta in. (2013). Rozvytok systemy upravlinnia v YeS: dosvid dlia Ukrainy. [Development of the management system in the EU: experience for Ukraine]. Kyiv : NADU [inUkrainian]. 18. Solovykh V. P. (2010). “Good governance” yak odna iz suchasnykh modelei derzhavnoho upravlinnia. [“Good governance” as one of the modern models of public administration].Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Kyiv, Vyp. 1. P. 112–121.