Про суспільно небезпечний зміст протиправності військових адміністративних правопорушень

Mariia Blikhar, Oleksiy Ostapenko. On the publicly dangerous content of military administrative offenses.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Анотація. Розгляд положень, які пов’язані з адміністративною протиправністю, спрямованою на посягання на суспільні відносини, передбачає аналіз основних її складових і причин виникнення у звичайних умовах функціонування суспільства, а також в особливих, до яких належить, зокрема, правовий режим воєнного стану. Складність соціально-економічної та політичної ситуації в Україні обумовлена введенням Президентом України в лютому 2022 року воєнного стану (через військову агресію Російської Федерації). Наше суспільство і держава щодня стикаються з посяганнями на державний устрій, територіальну цілісність і суверенітет країни. Ми чинимо ворогові активну протидію, яка вимагає значних зусиль політичного, економічного, військового характеру. Одним зі шляхів протидії ворогу є бойова діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань. На жаль, у військових частинах, підрозділах окремі військовослужбовці вчиняють правопорушення, що посягають на відносини у військовій сфері і тим самим негативно впливають на стан законності і дисципліни серед військовослужбовців і прирівняних до них осіб. Це, зокрема, і військові адміністративні правопорушення. З огляду на це, 5 березня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий період» (від 05.02.2015 № 158-У111), яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), зокрема: 1) статтю 15 КУпАП доповнено частиною п’ятою такого змісту: «Військовослужбовці за вчинення військових адміністративних правопорушень несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б цього Кодексу, за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність»; 2) частину першу статті 24 КУпАП, яка визначає види адміністративних стягнень, доповнено пунктом вісім, який передбачає застосування адміністративного стягнення за вчинення окремих військових адміністративних правопорушень у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті; 3) главу третю КУпАП доповнено статтею 32-1 «Арешт з утриманням на гауптвахті»; 4) Кодекс доповнено главою 13-Б «Військові адміністративні правопорушення» (статті 172-10–172-20 КУпАП). Ці та інші заходи правового впливу з боку законодавця на стан законності і військової дисципліни у Збройних Силах України та інших військових формуваннях потребують подальшого аналізу щодо з’ясування сутності ознак протиправності, закріпленої у статті 9 КУпАП та їх зв’язку із суспільною небезпекою і шкідливими наслідками від вчинених особою адміністративно-деліктних дій чи бездіяльності.

1. Semyhin T. V. (2005). Slovnyk iz sotsialnoi polityky[Dictionary of social policy]. Kyiv: Vyd. dim «KMA». 253 p.; Administratyvne pravo Ukrainy (2014): slovnyk terminiv[Administrative law of Ukraine: a dictionary of terms]; za zah. red. T. O. Kolomoiets, V. K. Kolpakova. Kyiv: In-Yure. 520 P. [in Ukrainian].

2. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia: u 10 t. (2003)[International police encyclopedia: in 10 volumes]; vidp. red. Yu. I. Rymarenko, Ya. Yu. Kondratiev, V. Ya. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv: In-Yure. 954 P. [in Ukrainian].

3. Bytiak Yu. P., Zui V. V. (1999). Administratyvne pravo Ukrainy (Zahalna chastyna): navch. posib. [Administrative law of Ukraine (General part): educational manual]. Kharkiv: Odisei. 224 P. [in Ukrainian].

4. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia(2019) [Code of Ukraine on Administrative Offenses]: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnenniamy, stanom na 11 sich. 2019 r. Kyiv: Palyvoda A. V. 388 P. [in Ukrainian].

5. Administratyvne pravo Ukrainy (2003) [Administrative law of Ukraine]: pidruch.; za zah. red. S. V. Kivalova. Odesa: Yurydychna literatura. 896 P. [in Ukrainian].

6. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia u 20 t. (2020) [Great Ukrainian legal encyclopedia]. T. 5. Administratyvne pravo; redkol. Yu. P. Bytiak (holova) [ta in.]. Kharkiv: Pravo. 960 P. [in Ukrainian].

7. Administratyvne pravo Ukrainy (2004). Akademichnyi kurs: pidruch.: u 2 t. [Administrative law of Ukraine. Academic course]. T. 1. Zahalna chastyna; red. kol.: V. B. Averianov (holova) [ta in.]. Kyiv: Yurydychna dumka. 584 P. [in Ukrainian].

8. Koval L. V. (1996). Administratyvne pravo: kurs lektsii[Administrative law: a course of lectures]. Kyiv: Venturi. 208 P.[in Ukrainian].

9. Kuzmenko O. V., Hnatiuk S. S., Novikov V. V., Chystokletov L. H. (2006). Administratyvni pravoporushennia v systemi prava: navch.-metodychn. posib. [Administrative offenses in the legal system: educational and methodological manual]. Lviv: LvivDUVS. 152 P.; Ostapenko O. I., Kysil Z. R., Kovaliv M. V., Kysil R. V. (2008). Administratyvne pravo: navch. posib. [Administrative law: educational manual]. Kyiv: Pravova yednist. 536 P. [in Ukrainian].

10. Ostapenko O. I., Kovaliv M. V., Yesimov S. S. [ta in.]. (2021). Administratyvne pravo Ukrainy (zahalna chastyna): navch. posib. [Administrative law of Ukraine (general part): educational manual]. Lviv: SPOLOM. 616 P. [in Ukrainian].

11. Kolpakov V. K. (2008). Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo): navch. posib. [Administrative liability (administrative tort law): educational manual]. Kyiv: Yurinkom Inter. 256 P. [in Ukrainian].

12. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy(2012) [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]; ukl. O. Yeroshenko. Donetsk: Hloriia-Treid. 864 P. [in Ukrainian].

13. Ukrainskyi radianskyi entsyklopedychnyi slovnyk (1968) [Ukrainian Soviet encyclopedic dictionary]: u 3 t. T. 3. Kyiv: URE, ANU RSR. 854 P. [in Ukrainian].

14. Hanych D. I., Oliinyk I. S. (1974). Radiansko-ukrainskyi slovnyk [Soviet-Ukrainian dictionary]. Kyiv: Radianska shkola. 880 P. [in Ukrainian].

15. Zaichuk O. V., Kopylenko O. L., Onishchenko N. M. [ta in.]. (2010). Suchasna pravova entsyklopediia [Modern legal encyclopedia]; za zah. red. O. V. Zaichuka. Kyiv: Yurinkom Inter. 384 p.; Kryminalnyi Kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine]. (2020). Sumy: NOTIS. 216 P. [in Ukrainian].