класифікація

Концептуальний підхід до виявлення deepfake-модифікацій біометричного зображення засобами нейронних мереж

Національний кластер кібербезпеки України функціонально орієнтований на побудову систем захисту різних платформ інформаційної інфраструктури, зокрема створення безпечних технологій виявлення deepfake-модифікацій біометричного зображення на основі нейронних мереж у кіберпросторі.
У цьому просторі запропоновано концептуальний підхід до виявлення deepfake-модифікацій, який розгорнуто на основі функціонування згорткової нейронної мережі та алгоритму роботи класифікатора біометричних зображень за структурою «чутливість – показник Юдена – оптимальний поріг – специфічність».

MEAT QUALITY RESEARCH USING CLASSIFICATION ALGORITHMS

The food industry is going through constant improvements and is subject to analyzing consumer needs, product quality research is essential to striking this balance. In this regard, meat quality, the most essential food category, should be studied with unbiased methods that give precise and correct results. Classification algorithms are considered one of the main components of developing an objective and reliable method of meat quality assessment.

Силуети кольору та яскравості зображень для їх класифікації та пошуку

Для зменшення часових затрат пошуку зображень у базах даних великих розмірів запропоновано підхід, що ґрунтується на визначенні силуетів яскравості зображень різних типів: фронтального та бічного для двох видів яскравості. Подальше приско- рення пошуку відбувається за рахунок заміни кривих силуетів поліноміальними функціями чебишовського типу. Додатковою ознакою є відстань до піків силуетів. Як приклади практичних даних використано зображення із відомих баз образів. Критеріями прийняті силуети та відстані до них.

Про суспільно небезпечний зміст протиправності військових адміністративних правопорушень

Анотація. Розгляд положень, які пов’язані з адміністративною протиправністю, спрямованою на посягання на суспільні відносини, передбачає аналіз основних її складових і причин виникнення у звичайних умовах функціонування суспільства, а також в особливих, до яких належить, зокрема, правовий режим воєнного стану. Складність соціально-економічної та політичної ситуації в Україні обумовлена введенням Президентом України в лютому 2022 року воєнного стану (через військову агресію Російської Федерації).

Методи тактичного планування: cутність та типологія у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств

У статті досліджено сутність та основні результати впровадження циркулярної економіки (економічної системи замкненого циклу), розглянуто планування у системі циркулярних бізнес-моделей, що поділяється на стратегічне і тактичне. Досліджуючи етапи стратегічного планування, вказано на місце методів тактичного планування у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств.

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ РАДІОТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Досліджено методи та засоби визначення об’єктів радіотехнічної розвідки з використанням технологій машинного навчання та онтологічного підходу. Для визначення об’єктів радіотехнічної розвідки використано наївний байесівський класифікатор. Наївний Байесівський класифікатор є алгоритмом машинного навчання, який використовується для класифікації об’єктів на підставі ймовірностей. Встановлено, що наївний Байесівський класифікатор використовується для визначення класів, до яких належать об’єкти радіотехнічної розвідки.

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT - UNDERESTIMATED TOOL FOR SUSTAINABLE SUBSOIL USE

Strategic environmental assessment is an effective tool for improving the level of environmental safety in various areas. The purpose of the article is to identify and classify the main tasks of strategic environmental assessment in subsoil use, taking into account its role and functions in the subsoil management system, and to suggest ways to improve environmental safety in subsoil use by means of strategic environmental assessment.

СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інструменти економічного захисту у статті розглянуті як засоби збереження автономії підприємства, розвитку самобутності його виробничо-господарської і міжнародної економічної діяльності, задоволення потреб та інтересів стейкхолдерів, які шляхом реалізації сукупності дій, що оптимізують процеси управління, гармонізують фінансовий стан підприємства, чим сприяють розвитку міжнародних відносин.

Дослідження алгоритмів машинного навчання для побудови математичних моделей задач класифікації мультимодальних даних

В даний час алгоритми машинного навчання (ML) все більше інтегруються у повсякденне життя. Можна навести безліч сфер сучасного життя, де вже застосовуються методи класифікації. Досліджуються методи, які враховують попередні передбачення та помилки, які обчислюються в результаті інтегрування даних задля отримання прогнозів, для отримання результату класифікації. Проведено загальний огляд методів класифікації. Здійснено експерименти над алгоритмами машинного навчання для мультимодальних даних.

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Досліджено особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання. Встановлено, що єдиної прийнятої у всьому світі класифікації заходів нетарифного регулювання поки що не вироблено, а найбільш популярними та вживаними класифікаціями є класифікації розроблені Світовою організацією торгівлі (СОТ), Міжнародною конференцією з торгівлі і розвитку ООН (ЮНКТАД), Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Тарифною комісією США.