Метаантропологічна узгодженість «трансцедентального обміну» у правовій комунікації

Tokarska А. "Meta-anthropological cognization "transcedental exchange" in legal communication".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Анотація. Розглянуті проблеми метаантропологічної узгодженості «трансцедентального обміну» у правовій комунікації. Наголошується на результатах діяльності, їхній рушійній силі, яка здатна бути однаково потужним засобом як конструктивної, так і корелюючої дії. Виокремлюється зведення метаантропологічного підходу до способів подолання вияву агресії, нетерпіння, конфліктного висловлювання. Трансцендентальний обмін вибудовується на виявленні щирої зацікавленості долею особи, стримуванні емоцій у конфліктному спілкуванні.

Констатовано, що метаантропологічні моделі комунікативної взаємодії однаково поширюються на різні сфери діяльності: політику, економіку, мораль і право та ін.. Зауважено її основну функціональну роль: забезпечити ефективну взаємодію суб’єктів права, їхнє результативне намагання встановити дієві контакти, що не порушують прав людини і її основних свобод. Метаантропологічне трактування обміну думками у правовій комунікації ґрунтується на складній соціопсихолінгвоментальній моводії. Що актуалізує універсалізм різних моделей соціальних практик у комунікації. Підтверджується концепція права як комунікації на рівні галузевого юридичного мета дискурсу.

  1. Apel K.-O. (1999). Discursive ethics: politics and law ; trans. with him. K. : Ukrainian Philosophical Foundation. 74 p. [in Ukrainian].
  2. Habermas Yu. (2000). Structural transformations in the sphere of openness ; trans. with him A. Onishko. Lviv : Litopys. 317 p. [in Ukrainian].
  3. Goefe O. (2003). Reason and law. Components of intercultural legal discourse ; trans. with him L. A. Sytnychenko, M. D. Kultaeva. K. : Alterpress. 264 p. [in Ukrainian].
  4. Klimova G. (2002). Legal conflict: causes and essence. Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine. № 1 (28). P. 99–105. [in Ukrainian].
  5. Tokarska A. S. (2005). Communication in law and law enforcement: a monograph. ЛЮИ MВС of Ukraine. Lviv : Svit. 284 p. [in Ukrainian].
  6. Concept and meaning of pre-trial investigation. URL: http://ua.textreferat.com/referat-5887-1.html.
  7. Tokarska A. S. (2008). Legal aspects of social communication : monograph. Lviv : LvDUVS. 188 p. [in Ukrainian].
  8. Tokarska A. S. (2008). Legal communication in the context of post-classical legal understanding : autoref. thesis for obtaining sciences. degree of doctor of law. Sciences: specialist 12.00.12 "Philosophy of Law". Kyiv National University of Internal Affairs. K. 36 p. [in Ukrainian].
  9. Yurkevich P. (1999). History of the philosophy of law. Philosophy of law. Philosophical diary. K. : Ed. journal "Ukrainian World". 751 p. [in Ukrainian].