Міжнародно-правове регулювання окремих питань трудової міграції

Yaryna TESLIUK "International legal regulation of labor migration issues".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація. Доведено факт широкого поширення трудової міграції не лише серед населення України, а й серед світової спільноти загалом. Визначено основні причини переміщення працездатного населення в умовах глобалізаційних процесів. Встановлено головні аспекти необхідності існування уніфікованої моделі відповідності законодавств держав міжнародним стандартам. Доведено, що одностайність здійснення правового регулювання процесу трудової міграції сприяло б усуненню протиріч між приписами правових систем різних держав. Окреслено перелік тих міжнародних документів, що визначають основоположні концепції регулювання досліджуваної галузі суспільних відносин. 

  1. [in Ukrainian].

2. Mihratsiia naselenni [Population migration]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96...

3. Chyzhmar Yu. V. Natsionalne ta mizhnarodne trudove pravo: teoretyko-pravovi problemy: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.05 [National and international labor law: theoretical and legal problems : Doctor of Law: 12.00.05]. Kyiv, 2016. Р. 216. [in Ukrainian].

4. Universal Declaration of Human Rights: international document of 10.12.1948 / UN. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text [in Ukrainian].

5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: international document of 16.12.1966 / UN. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text [in Ukrainian].

6. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: international document of 21.12.1965 / UN. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text [in Ukrainian].

7. United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: international treaty of 18.12.1979. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text [in Ukrainian].

8. Convention relating to the Status of Refugees: international treaty of 28.07.1951 / UN. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/-show/995_011#Text [in Ukrainian].

9. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families of 18.12.1990 / UN. URL: https://docs.dtkt.ua/doc/995_203 [in Ukrainian].

10. Convention concerning Migrant Workers and the Promotion of Equal Opportunities and Equal Treatment of Migrant Workers: International Convention No. 143 of 24.06.1975 / ILO. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_163#Text [in Ukrainian].

11. Convention concerning Equality of Treatment of Nationals and Aliens and Stateless Persons in the Field of Social Security, 28.06.1962, No. 118 / ILO. URL: https://zakon.cc/law/document/read/993_017 [in Ukrainian].

12. Wage Protection Convention, No. 95 of 01.07.1949 / ILO. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /993_146#Text [in Ukrainian].

             13.Annual Leave Convention, No. 52 of 24.06.1936 / ILO. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_003#Text [in Ukrainian].

14.  Employment Policy Convention, No. 122 of 09.07.1964 / ILO. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_062#Text [in Ukrainian].

15. Treaty establishing the European Community (Treaty establishing the European Economic Community): international document of 25.03.1957 / EEC, EU. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text [in Ukrainian].

16. European Social Charter (revised): international document of 03.05.1996 (in the form of 07.09.2016) / Council of Europe. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text [in Ukrainian].

            17. Charter of the Community on Fundamental Social Rights of Workers: international document of 09.12.1989 / EU. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044#Text [in Ukrainian].