Принципи державної служби як основа управлінських перетворень в державі

Uliana PARPAN, Mikhailo TSYMBALIUK  "Principles of civil service аs the basis of administrative transformations in the state".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Анотація. У статті зроблено аналіз категорії «державна служба», яка є однією з інституцій, за допомогою якої реалізуються важливі функції державної влади. Наголошено на тому, що сьогодення з великою долею вірогідності доводить потребу в постійному удосконаленні правового забезпечення діяльності органів державної влади, що має на меті вирішення нагальних проблем в державі, викликаних низкою чинників, з-поміж яких глобальні трансформаційні процеси, що відбувається практично в усіх ключових сферах державного та суспільного життя. Особливий акцент робиться на формуванні професійного управлінського ядра, здатного застосувати у сфері державної служби нових знань, технологій та компетентності в тих чи інших сферах управлінської діяльності.

Підкреслено, що державна служба виступає не адміністративно-бюрократичним елементом державної влади, а саме тим соціальним інститутом правового регулювання діяльності державних службовців, для яких найголовнішим пріоритетом слугує верховенство права, законність, моральність, чесність, якісне виконання функцій держави шляхом виконання своїх обов’язків та повноважень в державному апараті.

Наголошено, що принципи, на яких здійснюється державна служба відіграють вагоме значення для її оновлення та професійної діяльності стосовно виконання повноважень в управлінській сфері. Вироблення нових підходів до здійснення державної служби, яка спрямована, передусім, на реалізацію нових державних функцій, на розширення діапазону державних послуг та удосконалення якості їх надання, з використанням можливостей, які надає інформаційне суспільство.

Акцентовано, що здійснення державної служби в Україні має бути спрямованим на забезпечення якісних управлінських перетворень, які в кінцевому результаті дозволять досягти суспільно значимого результату, вирішити важливе завдання удосконалення діяльності державних органів влади на основі існуючих стандартів, вироблених світовою спільнотою та охоплюватиме усі рівні управління і всі види державної служби.

  1. Pro derzhavnu sluzhbu (2015, December, 10) № 889-VIII. [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 4. St. 43. [in Ukrainian].
  2. Seletsky O. V., Shestak L. V. (2021) Do pytannia pro pryntsypy publichnoi (derzhavnoi) sluzhby. [To the question of the principles of public (state) service]. Nove ukrainske pravo. Issue 4. P. 98–103. [in Ukrainian].
  3. Stets O. M. (2011) Pryntsypy upravlinnia derzhavnoiu sluzhboiu v Ukraini. [Principles of public service management in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavy i prava. Vyp. 57. Р. 98–106. [in Ukrainian].
  4. Kostiuk V. L., Vorobiova I. B. (2017) Pryntsypy derzhavnoi sluzhby v umovakh pravovoi derzhavy: naukovo-teoretychnyi pidkhid. [Principles of public service in the conditions of the rule of law: a scientific and theoretical approach]. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo». № 2(16). Р. 1–18. [in Ukrainian].
  5. Harkusha A. T. (2015) Systema pryntsypiv upravlinnia u sferi derzhavnoi sluzhby. [System of management principles in the sphere of public service]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. № 18. T. 1. Р. 102–105. [in Ukrainian].
  6. Puzanova T. A. (2009) Poniattia ta znachennia pryntsypiv derzhavnoi sluzhby [The concept and meaning of the principles of public service]. Pravo i Bezpeka. № 5. Р. 53–56. [in Ukrainian].
  7. Vasylkivska V. (2016) Teoretyko-pravova kharakterystyka novitnikh pryntsypiv derzhavnoi sluzhby z urakhuvanniam zakonodavchykh peretvoren [Theoretical and legal characteristics of the latest principles of public service, taking into account legislative changes.]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 10. Р. 87–91. [in Ukrainian].
  8. Ostapchuk V. V. (2004) Osnovni pryntsypy derzhavnoi sluzhby ta yikh zmist i znachennia [Basic principles of public service and their content and significance.]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Vyp. 27. Р. 302–305. [in Ukrainian].