Реалізація положень статті 13 Конституції України

Serhii PYROHA "Implementation of the provisions of article 13 of the Constitution of Ukraine".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Карпатський університет імені Августина Волошина

У роботі аналізується спосіб реалізації положень статті 13 Конституції України відповідно до норм Податкового кодексу України. Виявлено, що право власності українського народу на надра реалізується неналежно і потребує радикальних змін. Це питання в роботі вирішується шляхом визначення складових ціни на сировину, яка видобувається в Україні. Ціну реалізації пропонується визначити як суму двох складових: ціни видобування плюс рента. Така структура ціни автоматично відстежує кон’юнктуру світового ринку на кожен вид сировини, гірничо-геологічні умови її видобування в Україні та є універсальною для усіх видів сировини. У роботі обґрунтовується необхідність переходу до світових цін на сировину і визначено спосіб здійснення такої можливості. Перехід до світових цін на сировину забезпечує універсальний спосіб визначення рентної плати для усіх видів сировини як різницю світової ціни на відповідну сировину і ціни видобування відповідної сировини в Україні. Через політику низьких заробітних плат в Україні більшість споживачів неспроможні сплачувати за природний газ і комунальні послуги за такими тарифами. Для забезпечення можливості застосування світових цін на енергоресурси запропоновано запровадити знижку, величина якої дорівнює розміру рентної плати. Знижка нараховується для кожного захищеного споживача залежно від обсягів спожитого газу за показами його приладів обліку. Джерелом коштів для надання знижки є частина рентної плати, сплаченої видобувними компаніями в Україні. Решта споживачів повинна сплачувати вартість сировини за цінами світового ринку. Запропоновано також змінити напрямки використання ренти. Частину ренти слід використати для ліквідації дефіцит бюджету Пенсійного фонду України. Більша частина ренти має використовуватися для формування суверенного національного фонду. Решту ренти пропонується перераховувати у Держбюджет.

1. Konstytutsiya Ukrayiny 254к/96-ВР vid 28.06.1996 r. [Constitution of Ukraine 254k/96-BP dated June 28, 1996] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

2. Podatkovyy kodeks Ukrayiny 2755-VI vid 02.12.2010 [Tax Code of Ukraine 2755-VI dated 02.12.2010]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text [in Ukrainian].

3. Minfin: Taryfy na haz dlya naselennya [Ministry of Finance: Gas tariffs for the population]. URL: https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/ [in Ukrainian].

4. Slovo i dilo [Word and deed]. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/08/31/novyna/ekonomika/skilky-hazu-vzhe-n... [in Ukrainian].

5. Pyroha I. S. (2019). Struktura dobavlennoy stoymosty y optymyzatsyya nalohovoy bazy [Structure of added value and optimization of the tax base]. Actual problems of the state and law. № 83. P. 59–62. DOI https://doi.org/10.32837/apdp.v0i83.129 [in Ukrainian].

6. Pyroha S.S., Pyroha I.S (2022). Self-Regulation of the Tax Burden on Labour and Capital. [Self-Regulation of the Tax Burden on Labor and Capital]. Business Law Reviev. V.43, N3. P.126-132. https://doi.org/10.54648/bula2022018 [in English].

7. Pyroha S. S., Pyroha I. S. (2015). Podatkovi aspekty tsinoutvorennya [Tax aspects of pricing] Molodyy vchenyy. [Tax aspects of pricing. A young scientist]. № 2. P. 826–829. [in Ukrainian].

8. Minfin: Pro rozmir prozhytkovoho minimumu v Ukrayini 2023 [Ministry of Finance: About the size of the living wage in Ukraine in 2023]. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/ [in Ukrainian].

9. Natsionalʹnyy Pensiynyy fond Norvehiyi [National Pension Fund of Norway]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3664071-najbilsij-u-sviti-suvere... [in Ukrainian].