Окремі аспекти забезпечення прав дитини у інформаційному середовищі

Nesterenko A. "Сertain aspects of the child's rights in the information environment"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті комплексно досліджуються засoби адміністративно-правового характеру, які забезпечують охорону та захист дитини як повноцінного суб’єкта інформаційного середовища. Аналізується теоретична і практична значущість адміністративно-правових режимів у регулюванні діяльності інформаційного середовища.
Вирішення цієї проблеми потребує застосування кoмплексних засoбiв адміністративно-правового характеру, які здатні забезпечити охорону та захист дитини як повноцінного суб’єкта правовідносин в інформаційному середовищі, сприяти безпечному та відповідальному використанню нових засобів масової комунікації та протистояти розповсюдженню незаконних онлайн-практик. Саме такими засобами захисту адміністративно-правового характеру виступають адміністративно-правові режими.
Для вирішення поставленого завдання у статті застосовано загальнонаукові та спеціальні методи. За допомогою формально-аналітичного методу було проаналізовано визначення адміністративно-правового режиму. Метод системного аналізу дозволив встановити важливість адміністративно-правових режимів стосовно дотримання прав дітей в інформаційному середовищі.
За допомогою порівняльно-правового методу було проаналізовано національні та міжнародні нормативно-правові акти на предмет закріплених норм дотримання прав дитини в інформаційному середовищі та визначено основні прогалини у цій сфері на законодавчому рівні. Зокрема, було встановлено, що законодавчого закріплення потребують питання, які стосуються забезпечення конфіденційності та безпеки персональних даних дитини у віртуальному просторі. Також за допомогою цього методу сформульовано рекомендації стосовно вдосконалення стратегії державної політики стосовно розвитку безпечного для дитини інформаційного середовища.

1.Patsurkivskyi Yu. P. (2013).Teoretychni problemy rozuminnia sutnosti katehorii «pravovyi rezhym». [Theoretical problems of understanding the essence of the category «legal regime».].Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. № 6. S. 105–111. [in Ukraine]. 2.Bakhrakh, D. N., Rossynskyi B.V., Starylov Yu.N. (2007). Admynystratyvnoe pravo: uchebnyk dlia vuzov. [Administrative law] 3-e yzd., yzm. y dop. Moskva: Norma. 816 s. [in Russia]. 3.Vakariuk L. (2016). Osnovni pidkhody do rozuminnia poniattia «pravovyi rezhym». [The main approach to understanding the «legal regime»]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 12. S. 196-201. [in Ukraine]. 4.Nastiuk V. Ya., Bielievtseva V. V. (2009). Administratyvno-pravovi rezhymy v Ukraini: monohrafiia. [Administrative and legal regimes in Ukraine]. Kharkiv: Pravo. 128 s. [in Ukraine]. 5. Kivalov S. V., Bila-Tiunova L. R. (2012). Administratyvne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. [Administrative law of Ukraine]. Odesa: Feniks. 399 s. [in Ukraine]. 6.Google Privacy Policy. Retrieved from: https://policies.google.com/terms. (accessed 26.04.2020). 7.«Periscope» Private Policy. Retrieved from: https://help.twitter.com/en/using-twitter/periscope-terms. (accessed 26.04.2020). 8.Bryfinh upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav dytyny M. Kuleby «Iak zakhystyty dytynu vid seksualnoho nasylstva». (2019). [Briefing of the authorized President of Ukraine on the rights of the child M. Kuleba “How to protect a child from sexual abuse”]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820237-kozna-treta-ditina-v-ukr.... (accessed 26.04.2020). [in Ukraine]. 9.Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) 2016/679 pro zakhyst fizychnykh osib u zviazku z opratsiuvanniam personalnykh danykh i pro vilnyi rukh takykh danykh, ta pro skasuvannia Dyrektyvy 95/46/IeS (Zahalnyi rehlament pro zakhyst danykh) vid 27 kvitnia 2016 roku. [Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) in the current version of the OJ L 119, 04.05.2016]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16. [in Ukraine]. 10.Stratehiia Rady Yevropy z prav dytyny na 2016-2021 rr. [Council of Europe Strategy on the Rights of the Child for 2016-2021]. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/files/st.pdf. [in Ukraine]. 11. Rekomendatsiia CM/Rec (2018)7 Komitetu ministriv derzhavam-chlenam pro pryntsypy dotrymannia, zakhystu ta realizatsii prav dytyny v tsyfrovomu seredovyshchi. [CM / Rec Recommendation (2018) 7 of the Committee of Ministers to Member States on the principles of respect, protection and enforcement of the rights of the child in the digital environment.] Retrieved from: https://www.coe.int/en/web/children/-/new-recommendation-adopted-on-chil.... [in Ukraine].