Проблеми визначення поняття «кримінально-правова кваліфікація»

Svitlana Soroka, Maria Koval. Problems of determining the concept “Criminal legal qualification”.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто питання визначення поняття "кримінально-правова кваліфікація".

Відзначено, що для регулювання найважливіших суспільних відносин, державою приймаються закони, якими встановлюються загальноприйняті правила поведінки.

Закон про кримінальну відповідальність є одним із важливих засобів охорони життя, здоровʼя, честі, гідності, недоторканності і безпеки людини як найвищої соціальної цінності, державного ладу України, її політичної та економічної систем, власності й усього правопорядку від злочинних посягань і засобом боротьби з ними. Лише закон про кримінальну відповідальність містить кримінально-правові норми, які визначають загальні положення кримінального права, у якому встановлені принципи і підстави кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і

покарання. Тому практика застосування

кримінального закону має велике значення. Одним з найважливіших питань при застосуванні кримінального закону є питання кримінально-правової кваліфікації.

Акцентовано, що питанням кваліфікації в кримінальному праві присвячено чимало праць. В кожній науковій праці, в якій розглядалось питання кримінально-правової кваліфікації кримінального правопорушення кожний науковець давав ії поняття.

Проте, в середині минулого століття говорилось більш вузько про кваліфікацію злочинів, в подальшому при дослідженні цього питання підійшли більш широко і сьогодні ми говоримо про кримінально-правову кваліфікацію. Розкрито погляди

науковців на визначення поняття "кваліфікація злочинів" і "кримінально-правова кваліфікація". Відмічено, що більш глибоко питанням кримінально-правової кваліфікації приділено в наукових працях В. Навроцького. Констатовано, що поняття кримінально-правової кваліфікації в Україні визначаються науковцями, як правило, в наукових працях, підручниках з кримінального права, відповідних монографіях, посібниках. Закон цього поняття не містить, що є прогалиною в законодавстві.

Зазначено, що в Україні створена робоча група з питань розвитку кримінального права, якими запропоновано проект Кримінального кодексу України, який надає поняття кримінально-правової кваліфікації. Так, кримінально-правовою кваліфікацією є визначення статті (ї частини, пункту) цього Кодексу, що передбачає вчинене діяння та визначає його як кримінальне правопорушення (включаючи статті, які передбачають ознаки, що змінюють ступінь тяжкості злочину, наявність готування до злочину або замаху на злочин, вид співучасника та форму співучасті) або як діяння, що не є кримінальним правопорушенням Зроблено висновок, що поняття кримінально-правової кваліфікації, що дається в Проекті КК України є чітким і таким, що відображає сутність кваліфікації як процесу та результату певного напрямку правозастосовної діяльності. Закріплення в законодавстві кримінально-правових понять сприяє вдосконаленню кримінального законодавства, усуненню прогалин попереднього закону і допоможе працівникам правоохоронних органів при застосуванні кримінально-правових норм.

1. Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy.[Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language]. URL: http://sum.in.ua/s/kvalifikuvaty. [ in Ukrainian].

2. Hertsenzon A. A. (1947) Kvalyfykatsyya prestuplenyya[Qualification of the crime]. Moskva: VYUA KA, 1947. 26 P.4. [in Russian].

3. Braynyn YA. M. (1967) Uholovnyy zakon y eho prymenenye [Criminal law and its application]. Moskva: Yuryd. lyt., 1967. 240 P.5.[ in Russian].

4. Kudryavtsev V. N. (1972) Obshchaya teoryya kvalyfykatsyy prestuplenyy [General theory of classification of crimes]. Moskva: Yuryd. lyt., 1972. 352 P.6. [in Russian].

5. Zinchenko I.O., Volodina O.O. (2019) Kvalifikatsiya kryminalʹnykh pravoporushenʹ proty zhyttya ta zdorov'ya osoby[Qualification of criminal offenses against the life and health of a person]: navch.posib. / [ I.O.Zinchenko, O.O.Volodina] ; za zah. red.. M.I.Panova.-Kharkiv:Pravo,2019- 296 P. [ in Ukrainian].

6. Lykhova S.YA. (2021) Teoretychni osnovy kvalifikatsiyi kryminalʹnykh pravoporushenʹ [Theoretical bases of qualification of criminal offences]: navchalʹnyy posibnyk. K.: NAU,2021. – 160 P. [ in Ukrainian].

7. Dudorov O.O., Khavronyuk M.I.(2014) Kryminalʹne pravo [Criminal Law]: Navchalʹnyy posibnyk / Za zah. red. M.I. Khavronyuka. – K.: Vaite, 2014. – 944 P. [ in Ukrainian].

8. Navrotsʹkyy V.O.(09/11/2020) Kryminalʹno-pravova kvalifikatsiya [Criminal law qualification] URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/11/09/navrotskyj-v-o-pr....

9. Proyekt novoho Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny [ The draft of the new Criminal Code of Ukraine] (kontrolʹnyy tekst stanom na 30.01.2023 r.). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/05/22/kontrolnyj-tekst-... (data zvernennya: 02.06.2023). [ in Ukrainian].