Антропологічне походження та мотиви людської гідності

Shcherbai I. "Anthropological origin and motives of human dignity"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
студентка магістратури

Антропологічне обґрунтування людської гідності є актуальною темою. Людина є творінням Бога, наділена позитивними і негативними властивостями, проте яким із них віддати перевагу вона вирішує сама.
З’ясовується поняття людської гідності людини та її місце у житті людини. Наголошується на антропології, як на процесі створення особи та наділення її властивостями, які має сам Бог, адже людина створена за подобою Божою та повинна наслідувати всі ті позитивні якості, якій їй надано.
Акцентується увага на властивостях, які людині було надано Богом. До таких властивостей можна віднести тіло, дух і душу людини. Тіло відповідає за певну поведінку людини в різних життєвих ситуаціях, вчинення нею відповідних дій щодо інших осіб. Душа людини – це її внутрішній світ, її почуття, переживання, які пов’язані з позитивними та негативними подіями в житті. Дух людини – це певні уявлення, фантазії, думки, якими володіє кожен з нас та вміння володіти ними.

1. Bigun V. Do pytannya pro filosofiyu ta teoriyu prav lyudyny: pravove lyudynorozuminnya [On the question of philosophy and theory of human rights: legal human understanding] (deyaki konceptual`ni ta terminologichni aspekty`)yu Yury`sprudenciya on-line: internet vydannya. URL: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=21&d=408 (2019). 2. Filosofsky encyklopedychnyj slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]/ za red. V. I. Shynkaruka. Kyiv: Abrys, (2002). 744 s. 3. Slyvka S. S. Problemy filosofiyi prava [Problems of philosophy of law]: navch. posib. Kyiv: Liga-Pres, 2014. 160 p. 4. Relygyovedenye. Encyklopedycheskyj slovar [Encyclopedic dictionary]/ pod red. A. P. Zabyyako, A. N. Krasnykova, E. S. Elbakyan. Moskva: Akad. Prospekt, (2006). 1256 p. 5. Kravecz V. I. Typy pravorozuminnya yak metodologiyi osnovnyx filosofsko-pravovyx dyskursiv [Types of legal understanding as a methodology of basic philosophical and legal discourses]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.12. Kyiv, (2003). 179 p. 6. Chornomorecz Yu. P. Vydavnycha diyalnist Nacionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny [Publishing activity of the National Academy of Sciences of Ukraine]: avtoref. dys. … kand. fil. nauk. Kyiv, (2002). 14 p. 7. Grebenkov G. V. Vchennya pro pryrodu lyudyny yak pidgruntya suchasnoyi pravovoyi antropologiyi. [The doctrine of human nature as the basis of modern legal anthropology.] Problemy pravoznavstva ta pravooxoronnoyi diyal`nosti: zb. nauk. pracz. Doneczk, (2005). 1. S. 3–15. 8. Gryshhuk O. V. Lyudska gidnist u pravi: filosofski problemy. [Human dignity in law: philosophical problems] Kyiv: Atika, (2007). 432 p. 9. Vlasov A. Problemі sudebnoj zashhytі chesty, dostoynstva ydelovoj reputacy. [Problems of judicial protection of honor, dignity and business reputation] Moskva: Yzd-vo ym. Sabashnykovіx, 2000. 344 р. 10. Bandzeladze G. D. O ponyatyy chelovecheskogo dostoynstva. [About the concept of human dignity] Tbylysy: Mecznychreba, (1979). 107 р. 11. Rabinovych P., Gryshhuk O. Gidnis lyudyny yak fundament yiyi pryrodnogo prava na kompensaciyu moralnoyi shkody. [Human dignity as the foundation of his natural right to compensation for moral damage] Visnyk Akademiyi pravovyx nauk Ukrayiny. (2002). Vyp. 2 (29). 12. Yuldashev O. Pryrodno-pravova cinnist kategoriyi «gidnist lyudyny» yak pidgruntya bud-yakogo reformuvannya [Natural and legal value of the category "human dignity" as a basis for any reform] (do problemypryncypiv derzhavotvorennya). Visnyk Akademiyi pravovyx nauk Ukrayiny. (2002). 1 (28). S. 92–99. 13. Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary] / za red. V. I. Shynkaruka. Kyiv: Abrys, (2002). 744 р. 14. Bukreev V. Y., Rymskaya Y. N. Еtyka prava: [Ethics of law] Ot ystokov еtyky y prava k myrovozrenyyu: ucheb. posobye. Moskva: Yurajt, (1998). 336 р. 15. Pejn T. Prava cheloveka. [Human rights] Yzbrannыe proyzvedenya. Moskva, (1959).