До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених підтримувати обвинувачення в суді

Soroka S., Kantsir V., Kryzhanovskyi A. "The issue of classification of participants in criminal proceedings and authorized to support an indictment in court"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
3
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

Розглядаються питання учасників кримінального провадження, уповноважених підтримувати обвинувачення в суді. КПК України до сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення віднесено слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора, а також потерпілого, його представника та законного представника у випадках, установлених КПК України. Всі учасники кримінального провадження з боку обвинувачення формують і підтримують обвинувачення під час досудового розслідування, яке завершується складанням обвинувального акта, в якому прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення. Прокурор це учасник кримінально-процесуальної діяльності до якого законом «Про прокуратуру» і КПК України ставляться певні вимоги, він наділений певними повноваженнями і одним із основних є підтримання обвинувачення в суді.
Крім того підтримувати обвинувачення в суді має право і потерпілий. Потерпілий набуває цього права відповідно у разі коли прокурор дійшов до переконання, що обвинувачення потрібно змінити. Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі, а також у разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді головуючий роз’яснює потерпілому його право підтримувати обвинувачення в суді. Потерпілою у кримінальному провадженні визнається фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди і ним може бути будь-яка особа, а отже, в більшості випадків він не є фахівцем права. Тому КПК України також передбачено, що. потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником. Отже, з боку обвинувачення до сторони кримінального провадження законодавець відніс слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора, а також потерпілого, його представника та законного представника у випадках, установлених КПК України, які формують і підтримують обвинувачення під час досудового розслідування, проте підтримувати обвинувачення в суді мають право тільки прокурор, потерпілий, представник потерпілого у визначених законом випадках.

1. Alʹpert S.A. (1997) Subʺekty uholovnoho protsessa. Kharʹkov. 60s. 2. Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print. 3. «Pro prokuraturu» zakon Ukrayiny vid 14 zhovtnya 2014 roku [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print. 4.Pro advokaturu ta advokat•sʹku diyalʹnistʹ» zakon Ukrayiny vid 5 lypnya 2012 roku [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/print/ 5. Nor V.T. (2001) Udoskonalennya protsesualʹnoho statusu poterpiloho vid zlochynu ta systemy harantiy zakhystu yoho prav i zakonnykh interesiv [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://radnuk.info/component/content/article/24955. 6. Yanovsʹka O.H.(2013) Osoblyvosti kryminalʹnykh provadzhenʹ u formi pryvatnoho obvynuvachennya za novym Kryminalʹnym protsesualʹnym kodeksom Ukrayiny. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava. - № 1 . S . 242-245.