Вплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні

Shai R. "The influence of legal culture on the formation and development of legal society in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті окреслено роль правової культури та її вплив на формування і розвиток правового суспільства, оскільки будівництво громадянського суспільства, демократичної, правової держави – це не тільки внутрішньополітична потреба, але й зовнішня необхідність, яка диктується розвитком України в умовах глобалізації. По суті, за всієї різноманітності світ єдиний у тому, що справжній прогрес здійснюється лиш там, де створені суспільні умови для розкриття головного ресурсу цивілізації — людини.
Демократичні перетворення, які відбуваються в Україні, є початком великих і всебічних інноваційних трансформувань в усіх сферах українського суспільства. Ці зміни наочно демонструють не тільки пріоритети майбутнього розвитку, але й недоліки, що заважають динаміці розвитку цього процесу.
Спостереження політичних подій сьогодення свідчать про те, що активізація громадянського, правового суспільства стала потребою української державності, оскільки політичний процес в Україні зіткнувся з ситуацією правового беззаконня і кризи політичної влади.
Світ сьогодні більш взаємопов’язаний, ніж в колишні часи. Тому Україна може стати рівноправним партнером у світовій прогресивній спільноті тільки тоді, коли буде демократичною і правовою країною з розвинутими економічними відносинами, високим культурним і духовним потенціалом громадянського суспільства. Досягти цього можна лише за верховенства закону, сильного правопорядку, ефективної власності, конструктивної виконавчої і законодавчої влади, незалежної судової системи, вільних і незалежних ЗМІ, громадського самоврядування. Усі ці аспекти поєднує у собі саме правове суспільство.

1. Tretiak S. (2005). Pravove zabezpechennia pravovoi kultury naselennia yak umova stvorennia osnov hromadianskoho suspilstva // Pravo Ukrainy. № 4. S. 26-28. 2. Bachynskyi T. (2011) .Pravova kultura: deiaki suchasni pidkhody do yii rozuminnia. // Yurydychna Ukraina. № 8. S. 16–20. 3. Zahalna teoriia derzhavy i prava (2000). / za red. V.V. Kopieichykova. K. : Yurinkom Inter, 320 s. 4. Alekseev S.S. (1999) .Pravo. Azbuka. Teo¬ryia. Fylosofyia. Opыt kompleksnoho yssledovanyia. M. : Statut, 416 s. 5. Obshchaia teoryia hosudarstva y prava (2002). / pod red. M.N. Marchenka. M. : Zertsalo, T. 3. 528 s. 6. Maksymov S. I. (2010). Pro kontsept “pravove suspilstvo” // Pravo Ukrainy. № 7. S. 82−88. 7. Konstytutsiia Ukrainy (1996).: stanom na 15 travnia 2015 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. – Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 30. St. 141. 8. Makarova O. V. (2010). Pravovyi nihilizm: teoretyko-pravovyi aspekt : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 “Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovyi uchen”. Kyiv. 186 s. 9. Hanzenko O.O. (2002).Formuvannia pravovoi kultury osoby v umovakh rozbudovy pravovoi derzhavy Ukraina : dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava ; istoriia politychnykh i pravovykh vchen». Zaporizhzhia : Zaporizkyi yurydychnyi instytut MVS Ukrainy. 198 s. 10. Kasianenko M.D. (1993). Pedahohika spivrobitnytstva: vplyv na vnutrishnii stan : navch. posibnyk. Kyiv. 169 s. 11. Kutsipak O. V. ( 2010) . Pravove zhyttia ta pravova aktyvnist: spivvidnoshennia poniat // Derzhava i pravo. Vyp. 47. S. 734−738. 12. Tokarska A. S. (2008). Pravova komunikatsiia v konteksti postklasychnoho pravorozuminnia : avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk : 12.00.12 “Filosofiia prava” / A. S. Tokarska : Kyiv, 36 s.