Стратегічний курс України в контексті сучасних безпекових загроз

Kelman M., Kristinyak M. "Strategic course of Ukraine in the context of modern security threats"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-5-33-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” старший лаборант кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті визначено ключові аспекти розвитку дій щодо набуття членства України в європейській спільності. Окреслено ряд сучасних загроз безпеці країни, доведено що економічний розвиток України сьогодні в силу поглиблення військових конфліктів, падіння основних показників соціально-економічного розвитку і посилення економічної кризи й пандемії є на низькому рівні, внаслідок чого курс на євроінтеграцію стає затяжним. Доведено крім досягнення зазначеного курсу важливими інтересами України на сьогодні є зміцнення національної безпеки, що в контексті сучасного посилення військової агресії з боку Росії стає нагальним, відносно цього стратегічний курс України і врегулювання, зокрема, підвищення рівня безпеки є невід'ємними й взаємопов’яза- ними компонентами.
Досліджено інформаційні операції стали регулярною ознакою російської та білоруської кіберактивності. Такі суб’єкти використовують різноманітні тактики для досягнення своїх цілей, включаючи, але не обмежуючись використанням кампаній у соціальних мережах, що передбачають скоординовану та неавтентичну діяльність, а також компроміс юридичних осіб у операціях із злому та витоку чи використання і поширення сфабрикованого вмісту просувати бажані наративи. Доведено Росія, можли- во, перемагає у військовому та тактичному відношенні України, але її короткостро- ковий успіх приховує її основну слабкість. Справді, Росія ще більш крихка економічно та фінансово, ніж її радянський попередник з недиверсифікованою економікою і залежною від західних банків і технологій. Доведено стратегічний курс України і врегулювання, зокрема, рівня безпеки є невід’ємними і взаємопов’язаними компонен- тами. Доведено, що тенденції європейської інтеграції вкорінюються по всій Україні, тим часом громадська підтримка європейської траєкторії країни значно зміцнилася.

1. Acquisition of full membership in the EU and NATO (2021), URL:...https://www.president.gov.ua › news ›. 2. Decree of the President of Ukraine URL: №348/2021https://www.president.gov.ua › documents. 3. Latest Ukraine updates: UK PM warns of 'clear danger' to URL: https://www.aljazeera.com › bl. 4. Anticipating Cyber Threats as the Ukraine Crisis URL: Escalateshttps://www.mandiant.com › u... 5. Ukraine: Kharkiv resilient as it faces the threat of a Russian URL: https://www.france24.com › 2. 6. European integration is taking root across Ukraine despite URL:https://www.atlanticcouncil.org. 7. “EU & Ukraine September 30, 2019 FACT SHEET”, European External Action Service (17 April 2014).