Аспект збалансованості при реалізації принципу відкритості і прозорості інституту державної служби: питання «кіберсуверенізації»

Ruslan Sydorovych. The aspect of balance in the implementation of the principle of openness and transparency of the civil service institute: the issue of “Cyber sovereignity”.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація. Стаття присвячена визначення аспектів збалансованості при реалізації принципу відкритості і прозорості інституту державної служби, а також розгляду цієї проблематики в контексті викликів інформаційного суспільства, зокрема щодо “кіберсуверенізації”.
Принцип відкритості та прозорості включає ряд аспектів тому вагомо щоб він був рівною мірою забезпечений як у виборчий, так і міжвиборчий період, на етапі нормопроектування, прийняття рішення та його виконання. Мотивовано, що криза політичної та правової реальності, військові дії, атаки на систему електронного урядування створює необхідність визначити межі відкритості та доступності діяльності органів публічної влади.
В контексті “кіберсуверенізації” зазначено, що ідея накладання суверенітету в інтернеті, тобто розподіл і контроль інформаційних ресурсів в межах територіальної цілісності держави вважається часто технічно неможливою, однак нещодавні дослідження показали, що спеціалізовані уряди можуть змінити маршрутизацію та потоки даних відповідно до національних уподобань, якщо вони бажають мають на це політичну волю і ресурси.
Вказано, що при реалізації процесу принципу відкритості та прозорості в інституті державної служби вагомим є досягнення балансу між забезпеченістю доступу громадян до інформації та збереженням конфіденційності та безпеки. Важливим аспектом є встановлення чітких процедур та стандартів щодо обробки та розголошення інформації, що враховують нормативну базу та специфіку роботи державних службовців.
При цьому необхідно надавати громадськості доступ до ключової інформації про діяльність інституту, включаючи прийняття рішень та виконання завдань, забезпечення відкритості інтелектуальної власності високого рівня довіри до державних установ та підвищення ефективності їх функціонування.
Паралельно, слід завершити, що деяка інформація може бути обмежена оглядом на її конфіденційний характер або може вплинути на безпеку держави, такі випадки вимагають обґрунтованих заходів з обмеженням доступу до відомостей. Загалом, збалансованість у реалізації принципу відкритості та прозорості в інституті державної служби є чинником для забезпечення ефективності управління та довіри до владних структур.

1. Cucciniello M., Nasi G. (2014) Transparency for Trust in Government: How Effective is Formal Transparency?International Journal of Public Administration, 37:13, Р. 911-921, DOI: https://doi.org/10.1080/01900692.2014.949754 [in English];

2. Laužikas M., Miliūtė A.  (2020) Impacts of modern technologies on sustainable communication of civil service organizations. Enterpreneurship and sustanibilsty issues. 7 (3)  DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(69) [in English];

3. Dawes Sh. S. (2010) Stewardship and usefulness: Policy principles for information-based transparency. Government Information Quarterly. 27 (4), Р. 377-383 [in English] https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.001;

4. Creemers R.J.E.H.  (2020). China’s conception of cyber sovereignty: rhetoric and realization. In: Broeders D. & Berg B. van den (Eds.) Governing Cyberspace: Behavior, Power, and Diplomacy. Digital Technologies and Global Politics Lanham: Rowman & Littlefield, Р. 107-142 [in English] https://doi.org/10.2139/ssrn.3532421;

5. Kadenko N., Broeders D., van Eeten M., Borgolte K., Fiebig T. (2023) Pushing boundaries: An empirical view on the digital sovereignty of six governments in the midst of geopolitical tensions. Government Information Quarterly. 40 (4) 101862 [in English] https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101862;

6. Douzet F., Pétiniaud L., Salamatian L., Limonier K., Salamatian K., Alchus T. Measuring the fragmentation of the Internet: The case of the Border Gateway Protocol (BGP) during the Ukrainian crisis (2020).  12th international conference on cyber conflict (CyCon). Р. 157-182, https://doi.org/10.23919/CyCon49761.2020.9131726 [in English].