До питання ефективності громадського впливу на злочинність неповнолітніх

2022;
: 147-153

Humin O., Yosypiv A. "On the effectiveness of public influence on juvenile crime."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті проаналізовано питання запобігання злочинності неповнолітніх в Україні. Доводиться, що не завжди карально – репресивна концепція запобігання злочинності неповнолітніх приносить позитивний результат, а, подекуди, навпаки, призводить до повторного вчинення кримінальних правопорушень.

Низька ефективність роботи зі встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, сприяє системному уникненню злочинцями покарання. Це створює умови для вчинення нових протиправних діянь та посилює загрозу безпеці людей.

 Враховуючи те, що залучення громадськості до профілактики як первинної так і рецидивної злочинності неповнолітніх, дасть змогу вплинути на неповнолітніх правопорушників некаральними заходами, що в свою чергу, на нашу думку, матиме не такий негативний вплив на психіку підлітка і дозволить досягти бажаних результатів у вигляді перевиховання та виправлення підопічних.

Встановлено, що профілактика злочинності неповнолітніх повинна здійснюватися із врахуванням особливостей психічного та фізичного стану підлітка в період формування його особистості, коли він особливо потребує підтримка, розуміння і турботи з боку дорослих. Профілактична робота громадськості органічно поєднує чуйність до підлітка, постійну готовність прийти йому на допомогу з глибокою принциповістю, без будь-яких відхилень від суспільної моралі.

1. Zvity pro diialnist pidrozdiliv yuvenalnoi preventsii ta robotu pryimalnykiv-rozpodilnykiv dlia ditei na terytorii Ukrainy [Reports on the activities of juvenile prevention units and the work of reception centers for children in Ukraine]. NP Ukrainy, 2016–2019. URL: https://www.npu.gov.ua.

2. Babenko A. M. (2014). Zapobihannia zlochynnosti v rehionakh Ukrainy [Prevention of crime in the regions of Ukraine: conceptual, methodological and praxeological dimension]: kontseptualno-metodolohichnyi ta prakseolohichnyi vymir: monohrafiia. Odesa: ODUVS, 416 p.

3. Kobets P. N. (2006). Osobennosty preduprezhdenyia prestupnosty ynostrannыkh hrazhdan y lyts bez hrazhdanstva v Rossyy [Features of crime prevention of foreign citizens and stateless persons in Russia]: posobye. Moskva, 320 p.

4. Romantsova S. V. (2018). Zapobihannia seksualnomu nasylstvu shchodo ditei v Ukraini [Prevention of sexual violence against children in Ukraine]: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.08 «Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo». Lviv, 19 p.

5. Rean A. A. (2013).  Psykholohyia podrostka [Psychology of adolescents]: uchebnyk. SPb.: Praim-Evroznak, 480 p.

6. Tymoshenko V. I. (2017). Marhinalizatsiia suspilstva yak kryminohennyi faktor [Marginalization of society as a criminogenic factor]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. № 2. P. 38–50.

7. ZU Pro orhany i sluzhby u spravakh ditei ta spetsialni ustanovy dlia ditei [Law on bodies and services for children and special institutions for children] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text

8. Muranenko K.Iu. Zarubizhnyi dosvid profilaktyky pravoporushen sered nepovnolitnikh [Foreign experience in juvenile delinquency prevention] https://doi.org/10.31108/1.2019.2.22.

9. Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy [Criminal-executive law of Ukraine]:  pidruchnyk. (2018). U 2-kh t. T. II / A. A. Muzyka, V. Ya. Konopelskyi, Ye. O. Pysmenskyi ta in.; za zah. red. Ye. Yu. Barasha. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, FOP Kandyba T. P. 622 p.

10. Yakovets I. S. (2013). Teoretychni ta prykladni zasady optymizatsii protsesu vykonannia kryminalnykh pokaran [Theoretical and applied principles of optimization of the process of criminal punishment]: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 392 p.

11.Kolodiazhnyi M. H. (2017).  Suchasnyi zarubizhnyi dosvid hromadskoho vplyvu na zlochynnist [Modern foreign experience of public influence on crime]: monohrafiia / M. H. Kolodiazhnyi ; za red. V. V. Holiny.  Kh. : Pravo, 252 p.

12.Ukaz prezydenta Ukrainy «Pro Kontseptsiiu rozvytku kryminalnoi yustytsii shchodo nepovnolitnikh v Ukraini» [Decree of the President of Ukraine "On the Concept of the development of criminal justice for minors in Ukraine"] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597/2011#Text