Урізноманітнення і динамізм правового життя як засади розвитку юридичної аргументації

2022;
: 23-29

Brezden V., Chornobai O." Diversity and dynamism of legal life as a basis for the development of legal argumentation."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
Начальник слідчого управління прокуратури у Львівській області
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Аргументовано, що діючі правові норми тісно пов'язані і є послідовними, тобто набувають властивість узгодженості, яке законодавчо вводиться в закон. Встановлено, що позитивне право - це не що інше, як система правових норм, що діють в суспільстві. Законодавчий орган при встановленні нових правових норм обов'язково координує їх з уже діючими. Незалежно від цього, ізольовані від інших аналогічних правових норм єдиного порядку, правові норми не можуть бути реалізовані поза системою регулювання, і їх внутрішній потенціал не буде затребуваний. Тільки при встановленій і добре функціонуючій правовій системі можливе стабільне і продуктивне регулювання основних соціальних відносин.

Встановлено, що сила і життєво важливе значення права багато в чому проявляється в його динаміці, тобто в його достатній оперативній мобільності, в тенденції до своєчасних змін законодавства, які не відповідають новим вимогам життя. Доведено, що у контексті фундаментальних реформ і перетворень, що зачіпають основні аспекти суспільного життя, законодавство і законодавство повинні мати високий ступінь законної, передбачуваної динаміки, що дозволяє своєчасно коригувати чинне законодавство.

Коли ми говоримо про законне життя, ми говоримо не про законність або незаконність, а про віднесення цих явищ до юридичних явищ, не про право як таке, а про законне існування, про певну форму життєдіяльності, обов'язково включаючи тіньовий сектор.

Визначено, що наше включення негативного, незаконного компонента в поняття "правового життя" здається вразливим з точки зору формальної логіки, оскільки воно намагається підвести різні, навіть прямо протилежні явища під загальний родовий термін "законний".

Однак нам не раз доводилося констатувати в літературі, що законні і незаконні початку легального життя суспільства носять правовий характер (в сенсі правової) і виступають в якості складових частин правового середовища, є сегментами правової сфери. Звичайно, обидва вони розрізняються за характером і спрямованістю, таким як законна і протиправна поведінка.

1. Abramovich R.M. (2013). Features of judicial reasoning in the application of the principle of irreversibility of the law in time in Ukraine. Scientific notes of NaUKMA. Legal sciences. T. 144–145. Pp. 17–20.

2. Dudash T. (2017). Features of reasoning of decisions of the European Court of Human Rights (to characterize methodological approaches). Law of Ukraine. Kyiv, № 4. P. 86–96.

3. Kistyanyk V.I. (2012). Legal argumentation: modern approaches to its understanding in foreign studies. Scientific records ski NaUKMA. Volume 129. Legal sciences. Pp. 20- 22.

4. Rabinovich P.M., Dudash T.I. (2016). Legal argumentation: terminological tools of research. Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. № 2 (85). pp. 8-20.

5. Chornobai O.L. (2015). Argumentative practice in legal activity: scientific problem and possibilities of its solution. Legal science. № 8. P. 15–19.

6. Legal argumentation. (2015).  Logical research: monograph. According to the general edition of O.M. Юркевич. 2nd edition, revised and supplemented. Kharkiv: Law. 336 p.