Засадничі принципи юридичної аргументації

Chornobai O. "Fundamental principles of legal argumentation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету«Львівська політехніка», кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права

З’ясовуються особливості засадничих принципів юридичної аргументації, що впливають на сфери їх застосування.
Окремий акцент зроблено на походженні різних принципів юридичної аргументації. Базові принципи аналогічні загальнонауковим, але видозмінені задля задоволення потреб юридичної аргументації. Ці принципи мають морально-етичну основу, що спричиняє певну свободу їх інтерпретації та застосування, але у той же час існують критерії, які визначають ступінь реалізації цих принципів в кожному окремому випадку.
Вузькоспеціалізовані принципи сформувалися разом із типами судових процесів у яких застосовуються і, відповідно, перейняли їх специфіку. Ці принципи застосовуються в переважній більшості судових процесів, але різною мірою, що обумовлено особливостями сучасного судочинства.
Особливо виділено принцип вільної оцінки доказів як такий, що застосовується незалежно від виду судового процесу і має складну структуру регулювання. Ця структура має дві основні складові – законодавчу та морально-етичну визнану законом.
Описано взаємодію принципів та їх взаємозалежність. Вказано на особливості їх застосування та можливі інтерпретації.

1. Vasyliev S. (2017) Formuvannia suchasnykh vydiv tsyvilnoho sudochynstva. [Formation of modern types of civil proceedings]. Porivnialno-analitychne pravo. Uzhhorod. : «DVNZ Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet». № 2. S. 56-59. URL: http://www.pap.in.ua/2_2017/15.pdf 2. Kistianyk V. Osoblyvosti arhumentatsii v sudakh zahalnoi yurysdyktsii. [Features of argumentation in courts of General jurisdiction]. Naukovi zapysky. Tom 168. 3. Koziubra M. I. (2013) Modeli (typy) yurydychnoi arhumentatsii. [Models (types) of legal argumentation].Naukovi zapysky NaUKMA. T. P 144–145. 4. (2020) Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. [Criminal procedural code of Ukraine]. Red. 11.06. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 5. Kuchuk A. (2016) Pryntsypy piznannia pravovykh yavyshch yak element metodolohii. [Principles of knowledge of legal phenomena as an element of methodolog]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. № 4. URL: http://apnl.dnu.in.ua/4_2016/4.pdf 6. Mamnytskyi V. (2014) Poniattia ta zmist pryntsypu zmahalnosti u tsyvilnomu sudochynstvi. [Concept and content of the adversarial principle in civil proceedings]. Forum prava. № 3. P. 201-206. URL: http://surl.li/disb 7. Markush M. (2007) Pryntsyp zmahalnosti v kryminalnomu protsesi Ukrainy. [The principle of competition in the criminal process of Ukraine. Kharkov]. Kharkiv. Vydavets SPD FO Vapniarchuk N.M. 208 p. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/UP/MARKUSH_2007.pdf 8. Myroshnychenko Yu. (2016) Pryntsyp vilnoi otsinky dokaziv v aspekti nezalezhnosti sudu ta samostiinosti suddi u vyrishenni kryminalnykh sprav. [The principle of free evaluation of evidence in terms of court independence and autonomy of judges in criminal matters]. Mariupol. № 5. URL: http://lsej.org.ua/5_2016/42.pdf 9. Rohalska V. (2012) Zmahalnist u doudovomu provadzhenni. [Adversarial proceedings in pre-trial proceedings]. Dnipropetrovsk. Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav. 172 p. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/m... 10. Yurkevych M. (2012) Yurydychna arhumentatsiia. [Legal reasoning]. O. M. Yurkevych, V. D. Tytov, S. V. Kutsepal ta in. Kh. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1493/1/Jr_Argum_2012.pdf 11. Savenko M. Yurydychna arhumentatsiia v konstytutsiinomu sudovomu protsesi: metodolohichnyi aspekt. [Legal argumentation in the constitutional court process: methodological aspect]. K. NaUKMA. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2210/Savenko_Yurydy... 12. Yanovska O. Dialektyka rozvytku zmahalnoho kryminalnoho sudochynstva: istoriia ta suchasnist. [Dialectics of the development of adversarial criminal proceedings: history and modernity]. Yurydychna Ukraina. URL: http://www.pravnuk.info/urukrain/1219-dialektika-rozvitku-zmagalnogo-kri...