Міжнародне співробітництво України у сфері запобігання та протидії корупції

2022;
: 317-323

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Bundz R. International cooperation in the field of prevention and counteraction.

1
Національний університет «Львівська політехніка», Нaвчaльнo-нaукoвий iнститут права, психології та інноваційної освіти

У статті виокремлено найбільш актуальну соціальну проблемою України, як і багатьох країн світу - запобігання та протидія корупції у всіх сферах функціонування влади на тлі співпраці з міжнародними організаціями.

У масовій свідомості формується думка, що корупційні злочини не завдають значної шкоди суспільству, тому певні верстви населення обирають не правові, а корупційні шляхи вирішення повсякденних проблем. Чесний чиновник часто не влаштовує ні населення загалом, ні підприємців як його найактивнішу частину.

1. Bublyk N.R. Mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferizapobihannia ta protydii koruptsii. [International cooperation in preventing and combating corruption] URL: https://slavuta-mvk.gov.ua/archives/11713 (Accessed: 27.05.2022). [in Ukrainian].

2. Nurullaiev I.S.O. Mizhnarodno-pravove spivrobitnytstvo vsystemi Rady Yevropy u borotbi z koruptsiieiu:[ International legal cooperation in the Council of Europe system in the fight against corruption] avtoref. dys. na zdobuttia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.11 «Mizhnarodne pravo». Kharkiv. 2008. 22 s. URL: http:// dspace.nlu.edu.ua/tream/123456789/ (Accessed: 27.05.2022). [in Ukrainian].

3. Dosvid zarubizhnykh krain u borotbi z koruptsiieiu[Experience of foreign countries in the fight against corruption] URL: http://uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244.html (Accessed: 27.05.2022). [in Ukrainian].

4. Zarubizhnyi dosvid zapobihannia ta protydii koruptsii[Foreign experience in preventing and combating corruption]. Mizhnarodnyi yurydychnyi vi- snyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriia ta praktyka). N. 2–3 (6–7) 2017. [in Ukrainian].

5. Uchast Ukrainy v mizhnarodnomu spivrobitnytstvi u sferi zapobihannia ta protydii koruptsii. [Ukraine's participation in international cooperation in the field of preventing and combating corruption.] Lyst Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 22 chervnia 2011 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0042323-11#Text (Accessed: 28.05.2022). [in Ukrainian].

6. Global Organization of Parliamentarians Against Corruption URL: . http://gopacnetwork.org/ (Accessed: 28.05.2022). [in English].

7. Konstantinov S.F. Mizhnarodnyi dosvid shchodo protydii koruptsii [International experience in combating corruption] // Mytna sprava – N1(73)'201, Part 2. – P. 26 – 29. [in Ukrainian].