протидія

Національне законодавство та міжнародні зобов’язання у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

В статті здійснено аналіз національного законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Актуалізовано визнання на законодавчому рівні поняття «Дитини-Свідка», наголошено на проблемах правозастосовної практики, коли суд не може з урахуванням обставин справи оцінювати дитину саме як потерпілу в ситуаціях, де вона стала тільки свідком домашнього насильства.

Законодавче регулювання проблем гендерно зумовленого, домашнього та сексуального насильства

У статті проаналізовано міжнародне та національне законодавство у сфері запобігання та протидії гендерно зумовленого насильства, сексуального та домашнього насильства.

Встановлено, що основним джерелом, в якому зібрано найбільш повний перелік заходів, спрямованих на захист осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства, а також надання їм відповідних послуг на сьогодні є Стамбульська Конвенція.

Характеристика жертв злочинів, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Аналіз досліджуваної наукової проблематики щодо протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, наразі обумовлює необхідність подальшого дослідження етнічної злочинності в Україні та світі загалом. Визначено, що такі етнічні злочинні групи формуються на основі національної та кланової спорідненості, традицій і звичаїв, їм властива спеціалізація за окремими видами злочинів.

Використання методу гіпнозу для подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Присвячено дослідженню особливостей та вимог до процесу та алгоритмів гіпнорепродукції під час подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії

Досліджено особливості організації планування під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття даних протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.

Особливості виявлення ознак протидії законній господарській діяльності: прикладний аспект

Досліджено способи вчинення протидії законній господарській діяльності.
Визначено джерела інформації про факти підготовки чи вчинення протидії законній
господарській діяльності. Класифіковано осіб які готують та вчиняють протидію
законній господарській діяльності. Розроблено алгоритм дій при отриманні повідомлень
про вимоги припинення законної господарської діяльності, її обмеження, про
обов’язкове укладення угоди, а також вимоги, супроводжені погрозою вчинення
тяжкого злочину проти підприємця.

Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень

Розглядаються питання наявних правових засад протидії адміністративним правопорушенням. Пропонується авторське бачення заходів профілактичного та адміністративно-запобіжного впливу протидії адміністративним правопорушенням.

Передумови віднесення протидії тінізації економіки до об’єкта адміністративно-правового регулювання (концептуальний вимір)

Проаналізовано передумови зарахування протидії тінізації економіки до об’єкта адміністративно-правового регулювання, які ґрунтуються на концептуальних підходах співвідношення права та економіки. Наголошено на особливій ролі адміністративно-правового регулювання економічних відносин. Окремо виділено основні напрями змістового наповнення адміністративно-правової протидії тінізації економіки.
 

Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання

Досліджено особливості забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання розкриттю цих протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів та проблеми їхнього правового регулювання. 

Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній міграції

Проаналізовано правову регламентацію здійснення прикордонного контролю. Встановлено особливості цього виду державного контролю на основі статистичних даних та порівняння з положеннями Шенгенського права. Визначено заходи, які спрямовані на забезпечення ефективності прикордонного контролю в системі протидії нелегальній міграції.