Особливості виникнення і розвитку девіантної поведінки неповнолітніх засуджених без ізоляції від суспільства

Oleksii HUMIN, Yurii KUZMA "Peculiarities of the emergence and development of deviant behavior of juvenile convicts without isolation from society".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-40...

1
Національний університет «Львівська політехніка», Нaвчaльнo-нaукoвий iнститут права, психології та інноваційної освіти
2
Львівський університет бізнесу та права

Неповнолітні, які вчинили кримінальні правопорушення, є предметом пильного спостереження для кримінологів, правозахисників та суспільства в цілому. Одним з конкретних аспектів є судова практика, за допомогою якої неповнолітні можуть бути засуджені до певних видів покарань без ізоляції від суспільства, таких як умовне покарання, штраф, громадські та виправні роботи. Ця практика має свої плюси та мінуси, які потрібно враховувати з кримінологічної точки зору.

З одного боку, засудження неповнолітніх без ізоляції від суспільства може мати позитивний вплив на їхнє реабілітування та реінтеграцію у суспільство. Умовне покарання, наприклад, може сприяти зміні поведінки засудженого шляхом умовної відповідальності та підтримки відправлення на програми реабілітації. Такі заходи дозволяють неповнолітньому залишатися у своєму оточенні, де він може мати підтримку від родини та інших соціальних агентів, що сприяє його адаптації та соціалізації.

З іншого боку, існують певні ризики пов'язані з використанням таких альтернативних видів покарань для неповнолітніх. Наприклад, умовне покарання може бути сприйняте як недостатньо суворе та несуче занадто м'яку відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, що може не стимулювати зміну поведінки. Крім того, відсутність ізоляції від суспільства може створювати ризик для громадської безпеки, особливо якщо засуджений продовжує виявляти антисоціальну поведінку.

Одним з ключових аспектів вирішення цієї проблеми є індивідуалізація покарання, коли враховуються конкретні обставини справи, а також потреби та можливості неповнолітнього. Зокрема, важливо враховувати його вік, ступінь соціальної адаптації, наявність підтримки з боку родини та інших соціальних структур.

  1. Honcharenko S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. K. : Lybid. 376 р. [in Ukrainian].
  2. Nechitailo I. S., Boriushkina O. V. (2020). Kompetentnisnyi pidkhid do osvity: sotsiolohichna kontseptualizatsiia kriz pryzmu dyspozytsiinoi teorii [Competency-based approach to education: sociological conceptualization through the prism of dispositional theory]. Naukovo-teoretychnyi almanakh „Hrani”. №12(23). Р. 47–57. [in Ukrainian].
  3. Slovnyk-dovidnyk dlia sotsialnykh pedahohiv ta sotsialnykh pratsivnykiv [Dictionary and reference book for social educators and social workers] / za zah. red. A. Y. Kapskoi, I. M. Pinchuk, S. V. Tolstukhovoi. K. : UDTsSSM, 2001. 260 р. [in Ukrainian].
  4. Filonenko V.M., Nechitailo I.S. (2022). Zlochyntsi-retsydyvisty: psykholohichna kharakterystyka [Recidivist criminals: psychological characteristics]: monohrafiia. Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Ivano-Frankivsk: Foliant. 244 р. [in Ukrainian].
  5. Yakymova S. V., Makovetska N. Ye., Omelchuk O. M. (2014). Kryminolohiia: Zahalna ta Osoblyva chastyny: [Criminology: General and Special Parts] pidruchnyk. Khmelnytskyi: Khmelnytskyi un-t upravlinnia ta prava. 442 р. [in Ukrainian].