Ринок електронної комерції в Україні: роль європейських та міжнародних організацій із цифрової комерцій

Nataliya LESKO, Solomiia KIRA "E-commerce market in Ukraine: the role of european and іnternational e-commerce organizations".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-40...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
аспірантка Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

В статті досліджується роль міжнародних та європейських організацій із цифрової комерції для покращення конкурентноспроможності електронної підприємницької діяльності в Україні. Проведено аналіз тенденцій розвитку українського та світового ринку електронної комерції, підкреслено важливість розвитку міжнародної електронної комерції і органів адвокації відповідно до означеного сектору.

         Окремо виділено важливість стійкої цифрової трансформації, що сприятиме зростанню і стимулюванню сталого розвитку. В цьому аспекті наголошено на необхідності імплементації законодавства, стандартів та передової практики ЄС для гармонізації цифрового ринку України в цілому. Структуровано бар’єри для розвитку електронної комерції в Україні, що сюди належать: когнітивні перешкоди; мовний бар’єр; культурні особливості; підтримка клієнтів; розширення політики захисту прав споживачів відповідно до правил ЄС; швидкість інтернет-з’єднання; налаштування оплати/платіжних сервісів (конвертація валюти). Окрім цього, запропоновано визначення дефініції «транскордонна електронна комерція».

1. Lesko N., Kira S. Pravovi zasady elektronnoi komertsii v sotsialnykh merezhakh [Legal principles of electronic commerce in social networks]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Series: "Legal Sciences". No. 3 (35), 2022. P. 161-165 [in Ukrainian].

2. E-commerce Europe. URL: https://ecommerce-europe.eu/about-ecommerce-europe/ [in English].

3. EuroCommerce. URL: https://www.eurocommerce.eu/our-organisation/ [in English]..

4. eCommerceDB. URL: https://ecommercedb.com [in English].

5. Prokopenko O.V. Advocacy activity and non-commercial lobbying in Ukraine: a guide / Prokopenko O.V.  Kyiv: 2017. 82 p. [in Ukrainian].

6. MHP. URL: https://mhp.com.ua/uk/glorytoUkraine [in Ukrainian].

7. Forbes Ukraine magazine. Information about MHP. URL: https://forbes.ua/profile/mkhp-224 [in Ukrainian].

8. Lone, S., & Weltevreden, J.W.J. (2022). 2022 European E-commerce Report. Amsterdam/Brussels: Amsterdam University of Applied Sciences & Ecommerce Europe. 105 p. URL: https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/CMI2022_FullVersi... [in English].

9. EU4Digital initiative. URL: https://eufordigital.eu/uk/discover-eu/the-eu4digital-initiative/ [in Ukrainian].

10. EU4Digital: supporting digital economy and society in the Eastern Partnership. eCommerce report. R.3.3-2. Analysis report of the EU eCommerce baseline in the legal, standards and eCommerce ecosystem areas. 76. URL: https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2020/08/EU-eCommerce-baseline.... [in English].

11. On electronic commerce: Law of Ukraine dated September 3, 2015 No. 675-19 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text. [in Ukrainian].

12. Summer A., Duncan Gr. E-Commerce // NYH Publishing. 1999. 263 p. [in English].