судова експертиза

Про можливість проведення деяких видів експертиз у справах про дтп до відкриття кримінального провадження

  У статті досліджено можливість проведення деяких видів експертиз у справах про ДТП до відкриття кримінального провадження, розглянуті дискусійні питання з цього приводу, що стосуються порушення особистих інтересів учасників на стадії відкриття кримінального провадження та невиправданого затягування прийняття рішення про відкриття кримінального провадження або про відмову в ньому.

Сутність та цілі використання судових експертиз під час досудового розслідування кримінальних проваджень

Стаття присвячена проблемі криміналістичного та процесуального аналізу
сутності й цілей використання судових експертиз під час досудового розслідування
кримінальних проваджень. У кримінальній процесуальній діяльності спеціальні знання
використовуються у двох формах: у формі залучення спеціалістів під час проведення
окремих слідчих (розшукових) дій; у формі залучення експерта в кримінальне
провадження для проведення експертизи. Саме друга із зазначених вище форм
залучення спеціальних знань є особливо важливою для кримінального провадження в

Особливості проведення судово-медичної експертизи з визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень

Розглянуто поняття та змісту судово-медичної експертизи. Охарактеризовано судово-
медичну експертизу з встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Визначено
методи, які застосовують при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Окреслено
чинники, що зумовлюють помилки судово-медичних експертиз та способи їх виявлення

Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні

У статті на основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто особливості
проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні. Враховуючи
спільність процесу, під експертним дослідженням що проводиться у кримінальному
провадженні за ініціативою органу досудового розслідування, слід розуміти судову
експертизу.

Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз

У статті розглянуто комплексні судові експертизи, як метод встановлення доказів.
З’ясовано поняття та зміст комплексних судових експертиз, які використовуються у
судочинстві. Здійснено аналіз окремих нормативних актів, які встановлять правову
основу організації з проведення комплексних експертних досліджень. Розглянуто
основні форми здійснення комплексної експертизи в кримінальних провадженнях.

Місце судової експертизи у господарському процесі

Розкрито вагоме значення судової експертизи у господарському процесі при доказуванні обставин особами для обґрунтування своїх вимог та заперечень. Особливу увагу потрібно приділити обґрунтуванню необхідності проведення відповідної судової експертизи та ретельному формулюванню питань, які будуть поставлені перед експертом.

 

Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності

У статті розглянута сутність професії судового експерта та природа експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, впровадження в експертну практику технічних новацій вимагає постійної уваги до розвитку професійного рівня судових експертів.

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні

Розглянуто питання поняття та змісту проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності під час досудового розслідування. Охарактеризовано порядок проведення судової експертизи  у сфері інтелектуальної власності. Наведено основні види судових  експертиз  у сфері інтелектуальної власності. Окреслено завдання судового експерта під час  дослідження об’єктів інтелектуальної власності.

Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності

Розглянуто сутність професії судового експерта та природу експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, упровадження в експертну практику технічних новацій потребує постійної уваги до підвищення професійного рівня судових експертів.