Питання статусу “нетрадиційних” дітей

Zharovska I., Oliynyk P. Questions of status of “non-regular” children

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано статус дітей, які народжені за допомогою новітніх методів репродукції (“нетрадиційних дітей”), зокрема щодо викликів які пов’язані з їх соціалізацію в суспільній реальності. Доведено, що статус таких дітей тісно пов’язаний із сімейно- правовими відносинами. Характер сім’ї в нашому суспільстві змінювався протягом останніх десятиліть унаслідок значного соціально-економічного поступу. Зростає доступність і спектр послуг медичного подолання безпліддя – це також сприяє зростанню різноманітності сімей. Вказано на проблеми стигматизації “нетрадиційних” дітей, проаналізовано недоліки правового регулювання досліджуваної проблеми в Україні.

1. Romanova A. S. Sutnisni vlastyvosti liudyny: pryrodno-pravovyi pidkhid [Essential human properties: natural-legal approach]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky. 2015. № 824. S. 307–312. 2. McNair R. Victorian Law Reform Commission Outcomes for Children Born of A.R.T. in a Diverse Range of Families. Department of General Practice The University of Melbourne. URL: https://www.lawreform.vic.gov.au/projects/assisted-reproductivetechnology- adoption/outcomes-children-born-art-diverse-range-families. 3. ABC News. American families are studying the truth about the adopted children of Cambodia. URL:http://abcnews. go.com/2020/lnternational/story?id=611826&page=1. 4. State of Hawaii Report on surrogacy and gestational carrier Agreements. Requested by House Concurrent Resolution No. 56, S.D. 1, Regular Session of 2017. URL:https://ag.hawaii.gov/wp-content/uploads/2017/12/2018-Report-on-Surrogac... Gestational-Carrier-Agreements.pdf. 5. Matiashovska R. Yu. Pravo ta derzhavne upravlinnia [Law and public administration] 2018. № 4. S. 16–20. 6. Ortynska N.V. Dystruktyvnyi vplyv Internetu na nepovnolitnoho [Constructive Impact of Interneton Minor] IT-pravo : problemy ta perspektyvy rozvytku v Ukraini : zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 17 lystopada 2017 r.). Lviv : NU “Lvivska politekhnika”, 2017. 318 s.