Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем

Authors: 

Павликевич М.Й.

Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано концепцію навчальної групи як основи для планування навчального процесу. Hаведено формальні означення основних об’єктів та операцій з використанням апарату теорії множин. Ця концепція може бути застосована для вдосконалення процесу планування навчального процесу з використанням інформаційних систем університету. This article presents the learning-group concept as a basis for planning a process of study in universities. Formal definitions of the basic objects and operations using a mathematical tool of set theory are proposed. This concept can lead to an improvement of the study process planning with the aid of the university information system.

  1. Коруд О.Я., Павликевич М.Й., Хвищун Л.Ф.. Концептуальні засади та архітектура бази даних «Навчальні плани» // Вісник Нац. Ун-ту «Львівська політехніка» «Інформатизація вищого навчального закладу. – 2012. - № 73,. - С. 39-49.
  2. Шиханович Ю.А. Введение в современную математику. – М., «Наука», Гл. ред. физ.-мат. лит., 1965. 376 с.