Military service shevchenko: 201 th anniversary of the birth

Authors: 

O. I. Ostapenko, V. I. Riasko

In the article the period of military service TG Shevchenko and his relationship to the
existing “order” in the Royal Army that time. For his revolutionary activities and open
criticism of the existing feudal system, led by Emperor Nicholas I, the poet was sent to serve in
the ranks of the royal army

1. Большаков Л. Н. Оренбургская шевченковская энциклопедия. Тюрьма, Солдатчина. Ссылка.
Энциклопедия одиннадцать лет 1847 – 1858 / Л. Н. Большаков. Оренбург Печатный Дом
“ДИМУР”, 1997. – 512 с. 2. Молчанова Р. С. Люди і долі (новели, притчі, образки, казки, спогади,
статті) / Р. С. Молчанова – Хмельницький, ТОВНВП “Евріка”, 2004. – 134 с. 3. Тарас Шевченко.
Щоденник. Листи / за загальною редакцією Лариси Івшиної. – Видання перше. – Бібліотека газети
“День” “Україна Incognita”. ПрАТ “Українська прес-група”, 2013. – 80 с. 4. Шевченко Тарас. Усі
твори в одному томі / Тарас Шевченко. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 824 с. 5.“Я дуже щиро
Вас люблю…”: Шевченко у розповідях сучасників / Упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. –
Х.: Прапор, 2004. – 352 с. 6. Дзюба І. Шевченко розмовляє з нами / І. Дзюба // Тарас Шевченко.
Щоденник. Листи / за загальною редакцією Лариси Івшиної. – Видання перше. Бібліотека газети
“День” “Україна Incognita”. ПрАТ “Українська прес-група”, 2013. – 80 с. 7. Єфремов С. О.
Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов; передмова Е. С. Соловей; упорядкував О. В. Меленчук. – К.:
Україна, 2008. – 368 с. 8. Руденко О. І. Вічний як народ. Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка. навч.
посіб. / О. І. Руденко. Н. Б. Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272 с. 9. Назаренко И. Д. Общественно-
политические, философские, эстетические взгляды Т. Г. Шевченко / И. Д. Назаренко. – К.: Дніпро,
1964. – 407 с. 10. Дорошенко К. Т. Г. Шевченко – великий патріот Батьківщини / К. Дорошенко. –
К.: Дніпро, 1951. – 310 с. 11. Симоненко Р. Г. Тарас Шевченко та його доба: док. хрестом.
висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і
продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова. У 3 т. /
Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 2. – 495 с. 12. Шевченко Тарас.
“Я так її, я так люблю...” Вибрані вірші та поеми / Тарас Шевченко: упорядкув. і вступ. ст,
М. Г. Жулинського: прим. С. А. Гальченка. – К.: Либідь, 2012. – 704 с.