сервіс

Алгоритмічні та програмні засоби для автоматичного встановлення та запуску утиліт в середовищі Windows

У сучасному світі автоматизація процесів інсталяції та управління програмним забезпеченням в середовищі Windows є ключовим елементом для забезпечення зручності та ефективності користувачів. В рамках цього напрямку була розроблена спеціалізована програма, метою якої є значне спрощення процесів інсталяції та управління утилітами. Програма оснащена інтуїтивним користувацьким інтерфейсом, який сприяє безпроблемній інтеграції з операційною системою та надає користувачам легкий доступ до необхідних інструментів.

КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЕКОСТЕМНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ В ПРОСТРОВО-ЧАСОВІЙ ГЕОСИСТЕМІ З ВИКОРИСТАННЯМ FUZZY LOGIC ТА QFD

В роботі запропоновано комплексний метод кваліметричного оцінювання послуг, які надаються різними постачальниками, і які, зазвичай, виражені характеристиками, що не мають кількісного представлення. Дослідженням передбачено застосування відомого методу розгортання функцій якості (Quality Function Deployment), розвиток якого полягає у можливості визначення коефіцієнтів вагомості технічних характеристик культурних екосистемних послуг для рекреації і туризму прострово-часової геосистеми.

Надання сервісних послуг населенню органами Міністерства внутрішніх справ України

Статтю присвячено сервісним послугам, які надаються органами Міністерства внутрішніх справ населенню України. Акцентується увага на значущості функціонування владних інститутів, які діють щодо реалізації Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку України – 2020» від 12.01.2015 року, що передбачає основні різновиди послуг населенню та їх гарантій з дотриманням прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Сувенірна реклама як фактор впливу на поведінку споживача

Охарактеризовано вплив різних факторів, контрольованих та неконтрольованих з боку підприємства, на поведінку споживача. Детально розглянуто основні категорії сувенірної продукції. Наведено основні переваги сувенірної реклами та визначено користь від її використання. Подано структуру надходження сувенірів на ринок України. Систематизовано технології нанесення зображення на сувеніри. За результатами досліджень сформовано порівняльну таблицю додаткових послуг на найбільших автозаправних комплексах Львівщини.

Strategic Segmentation of Customers in the Market of Primary Real Estate

The authors emphasize the special significance of customer service on the primary market of residential real estate. There is carried out segmentation of the primary real estate market with the account of such a criterion as a residential housing class. There are singled out the following segments of this market: premium-segment, business-segment, comfort- segment, and economy-segment. The features of each market segment are described.

Military service shevchenko: 201 th anniversary of the birth

In the article the period of military service TG Shevchenko and his relationship to the
existing “order” in the Royal Army that time. For his revolutionary activities and open
criticism of the existing feudal system, led by Emperor Nicholas I, the poet was sent to serve in
the ranks of the royal army

Logistic approaches to service of key customers in the purchasing process of individual order products

We consider the question about the introduction and use of logistics approaches of procurement management of individually customized products, and we turn out the specifics of semantic model application of joint decision-making on purchase of customized products. The studies determine that for industrial enterprises execution customer needs is a priority in decision making process about the purchase individual order products.

Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android

Описано головні способи взаємодії між сервісами та активностями у системі Android. Описано переваги і недоліки кожного з підходів, а також ситуації, коли конкретний підхід найоптимальніший.