ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КРЕАТИВНОГО ПРОСТОРУ У СТРУКТУРІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автори:
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, the Department of Architecture and Urban Planning

Висвітлено вплив інновацій на трансформацію освітнього та позанавчального середовища сучасного університету та виникнення в його межах новітніх структур – інноваційних креативних просторів, які представлені широкою типологією – креативні хаби, коворкінги, fab-лабораторії, бізнес-інкубатори, акселератори. Стаття стверджує, що інноваційні креативні простори забезпечують унікальні можливості прискорити генерацію та розповсюдження інновацій, особливо через ефективні канали комунікації і сформовану позитивну інноваційну екосистему. Дослідження також проливає світло на типологію та архітектурно-функціональні аспекти інноваційних креативних хабів та просторів у структурі закладів вищої освіти. Дослідницький матеріал включає аналіз існуючих інноваційних хабів при університетах світу, а також подано архітектурні пропозиції майбутнього університетського хабу, розробленого студентами під керівництвом автора.

Archdaily, 2019. Segerstedthuset Extension in Uppsala University / 3XN. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/925159/segerstedthuset-extension-in-uppsala-un... gallery> [Дата звернення 12 жовтня 2019].

Blackmore, J., Bateman, D., Cloonan, A., Dixon, M., Loughlin, J., and Senior, K. 2011. Innovative learning environments research study. Melbourne: Deakin University,

Cunha, I.V., and Selada, C., 2009. Creative urban regeneration: the case of innovation hubs.

Int. J. Innovation and Regional Development, 1 (4), pp.371–386.

Karpov, A., 2019. Designing the Universitys Creative Environment:Structural-Functional Analysis.
Educational and Scientific Programs and Projects for Youth, 857, pp.319-332

Kovalska, G. L., 2015. Extracurricular educational establishments formation experience in Ukraine. Bulletin of Prydneprovs’ka State Academy of Civil Engeneering and Architecture, 1 (10), pp.76–81.

Levchenko, D.R., 2017. The techniques of effective use of recreational areas of the university complexes. Space & Form: scientific journal, 32, pp.153-164

Narum, L.A. 2013. Guide Planning for Assessing 21st Century Spaces for 21st Century Learners.  Washington, D.C.: Learning Spaces Collaboratory.

Osborne, M. 2016. Innovative learning environments. Auckland: Core Education White Paper.  

Painter, S., Fournier, J., Grape, C., Grummon, P., Morelli, J., Whitmer, S., & Cevetello, J. 2013. Research on learning space design: Present state, future directions. The Perry Chapman Prize: Society for College and University Planning.

Валиахметова, Л. З., 2004. Архитектурная среда для внеучебной студенческой деятельности. Диссертация кандидата наук,  Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Екатеринбург.

Ковальський, Л. М., та Ковальська, Г. Л. 2011. Архітектура вищих навчальних закладів. Університети 3-го тисячоліття. Київ: Основа.

Левченко, Д. Р., 2017. Принципи містобудівного розвитку комплексів закладів вищої освіти в структурі сучасного міста (на прикладі міста Харкова). Дисертація кандидата наук, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків.

Солобай, П. А. 2012. Типологічні основи формування архітектури вищих навчальних комплексів. Дисертація доктора наук, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ.