ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТІВ. НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА

1
старший викладач кафедри дизайну архітектурного середовища, Національний університет «Львівська політехніка»
2
кафедра містобудування, Національний університет «Львівська політехніка»

Статтю присвячено дослідженню проблематики функціонально-планувальної структури існуючих об’єктів загальнодоступних громадських просторів в межах університетських кампусів міста Львова, виявленню основних тенденцій їх проектування і успішної експлуатації. Базуючись на проведеному аналізі наукових публікацій і досліджень, що стосуються даної тематики,  подано основні аспекти формування громадського простору при університетах.

Проведено натурний огляд і аналіз території академічних містечок Національного університету  «Львівська політехніка», Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України. Виявлено і  висвітлено основні недоліки функціонування і експлуатації даних територій.

Бевз М. (2005). Архітектурно-містобудівне середовище центру історичного міста: ергодизайнерський аспект. Вісник ХДАДМ, 8. 3–19.

Гейл Я. (2012). Города для людей [пер. с англ.]. Альпина Паблишер.

Ковальська Г., Ковальський Л. (2007). Сучасні тенденції у проектуванні вищих навчальних закладів. Будівництво України : науково-виробничий журнал, 5(4). 10-15.

Ольховська О. (2010) Містобудівні аспекти архітектури університетських центрів України. Українська академія мистецтва, 17. 201–208.  Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2010_17_26

Юрик Я. (2015). Естетика архітектурного середовища міста в умовах його сталого розвитку. SWorld. Retrieved from https://www.sworld.com.ua/simpoz6/76.pdf 

Dober Richard P. (1996). Campus Architecture: Building in the Groves of Academe. McGraw-Hill.

Dugdale S. (2009). Space Strategies for the New Learning Landscape. EDUCAUSE Review.

Herz M. (Ed.). (2014). Campus Landscape Planning & Design. London: Design Media Publishing.

Lee K. (2011). University Architecture. Design Media Publishing Ltd.

Neuman David J. (2013) Building Type Basics for College and University Facilities. Wiley.