Аналіз стану територіальних громад для моделювання їхнього соціально- економічного розвитку

2021;
: cc. 1 - 10
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад, зокрема безробіття та економічні проблеми. Громадам, здебільшого, не вистачає коштів для вирішення економічних та інших проблем. Тому потрібно створювати самодостатні громади, в яких достатньо фінансових інструментів для власного розвитку. У роботі розглянуто математичну модель системи підтримки прийняття рішень розвитку територіальних громад (агропромислового сектору).
Важливим кроком у побудові математичної моделі агропромислового комплексу є врахування специфіки діяльності сільського господарства. У статті розглянуто математичну модель лінійної багатофакторної регресії, яка описує залежність між величиною витрачених ресурсів та обсягом продукції, що випускається. Оскільки процеси економіки та виробничі процеси сільського господарства складні, то й описати їх складно, використовуючи тільки лінійні детерміновані моделі. Поширений випадок, коли змінні задач набувають деяких дискретних значень або значень із певного проміжку. Така ситуація ускладнює пошук.

 1. Database «Legislation of Ukraine». On voluntary association of territorial communities: Law of Ukraine of 05.02.2015 № 157-VIII. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
 2. Ryadno, O., & Sherstennikov, Yu. (2011). Mathematical modeling of business activity. Dnepropetrovsk: DSFA.
 3. Vyhivska, Yu., & Shikova, O. (2011). Modeling of agro-industrial enterprises. Agrosvit, 16, 6-9.
 4. Garasyuk, O., & Mishchuk, E., & Ritsko, O. (2018). Problem definition and strategy of development management of territories of united communities. Public administration: improvement and development, 2, 1-5.
 5. Tsegelik, G. (2011). Fundamentals of econometrics: Text of lectures. Lviv: Ivan Franko Lviv National University.
 6. Oscar, D. (2018). Econometrics: Textbook. Odessa: ODABA.
 7. Brovina, T. (2006). Theory of economic analysis: Textbook, 2nd ed., Ed. and ext. Arkhangelsk: AGTU Publishing House.
 8. Orlova, I., & Polovnikov, V. (2011). Economic and mathematical methods and models: computer modeling. M .: University textbook.
 9. Main Department of Statistics in Lviv region. Agriculture, forestry and fisheries. http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/04/theme_04.php?code=04.
 10. State Statistics of Ukraine. Publication of documents of the State Statistics Service of Ukraine. https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/rp/zn_ed_reg/zn_ed_reg_u/ar....
 11. Vasilchenko, G., & Parasyuk, I., & Yeremenko, N. (2015). Territorial community development planning. Training manual for local government officials. K., LLC «VNA ENTERPRISE».
 12. Babayev, V. (2013). Modern approaches to preserving and increasing the resource potential of the territorial community. Scientific collection «Public Administration: Theory and Practice». Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_34.
 13. Borsch, G. & Vakulenko, V., & Grinchuk, N., & Dekhtyarenko, Yu., & Ignatenko, O., & Kuybida, V., & Tkachuk, A., & Yuzefovich, V. (2017) . Resource provision of the united territorial community and its marketing: textbook.K. RE.