ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання. Встановлено, що єдиної прийнятої у всьому світі класифікації заходів нетарифного регулювання поки що не вироблено, а найбільш популярними та вживаними класифікаціями є класифікації розроблені Світовою організацією торгівлі (СОТ), Міжнародною конференцією з торгівлі і розвитку ООН (ЮНКТАД), Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Тарифною комісією США. Встановлено, що найбільш вживаною є класифікація заходів нетарифного регулювання ЮНКДАТ 2012, згідно із якою нетарифні заходи згруповані за трьома укрупнених напрямками: технічні заходи, пов'язані з імпортом; нетехнічні заходи, пов'язані з імпортом; заходи в галузі експорту. Досліджено динаміку діючих заходів нетарифного регулювання в Україні та світі.

 1. Беззубченко О. А.,   Бондаренко П. В. (2018). Оцінка впливу нетарифних заходів на ефективність регулювання зовнішньої торгівлі України та ЄС. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка, Вип. 15, С. 44-51.
 2. Бережнюк І.Г., Несторишин І.В. (2014). Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики європейського союзу. Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип. 118 (частина І), С. 145-151
 3. Демянюк О. (2013). Актуальні проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вісник ТНЕУ, № 4, С. 94-102.
 4. Олефіренко В.В. (2015). Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі: автореферат к. е. н. Київ,  С. 22.
 5. Шевчук С. В. (2019). Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави. Економiка та держава,  № 3, С. 71-77
 6. Корнєва, Т.В. (2005). Необхідність визначення понять заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України. Митна справа, №1, С. 96–100.
 7. Митний кодекс України № 4495-VI (2012). Available at: http://www.zakon.gov.rada5.ua.
 8. Deardorff, Alan V., and Robert M. Stern (1997). Measurement of Non-Tariff Barriers. OECD Economic Department Working Paper, no. 179.
 9. UNCTAD. (2013). Classification of Non-tariff Measures. February 2012 version (UNCTAD/DITC/TAB/2012/2). Edited by UNCTAD: United Nations. Available at: https://unctad.org/en/Publications Library/ditctab20122_en.pdf
 10. TRAINS (2021) The global database on Non-Tariff Measures. Available at:  https://trains.unctad.org/Forms/ProductViewNew.aspx?mode=modify&action=search
 11. WTO (2021). All wto member countries: number of measures. Available at:  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx
 12. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)» від 28.12.2015 р. №74.  Available at:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74-19
 13. Мельник О. Г., Подра О. П., Петришин Н. Я. (2021). Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Львів : Галицька видавнича спілка, 392 с.
 14. Гребельник О.П., Стеблянко М.Д. (2010). Порівняльний аналіз теоретичних підходів до нетарифного регулювання. Митна безпека, № 1, С. 24-34.
 15. Григоренко Ю. (2021). Без правил: протекціонізм перетворив торгівлю на війну всіх проти всіх. Available at: https://gmk.center/ua/posts/bez-pravil-protekcionizm-peretvoriv-torgivlju-na-vijnu-vsih-proti-vsih/
 16. Гужва І. (2021). Як вигравати у торгових війнах. Available at: https://zn.ua/ukr/foreign_economics/mozhlivosti-neoprotek cionizmu-292197_.html
 17. Сидоренко В. В.  (2014). Класифікація заходів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі. Європейські перспективи, № 3, С. 93–100.
 18. Сторожчук В. (2015). Проведення в Україні розслідувань з питань захисту національного товаровиробника. Вісник офіційно про податки, № 34. Available at: http://www.visnuk.com.ua/ua/ pubs/id/8788
 19. Бураковьский І. В., Кравчука К., Мовчан В. (2015). Технічні бар’єри та санітарні та фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання. Посібник державного службовця. – К.: Інститут економічних досліджень i політичних консультацій, 243 с.
 20.  Угода з субсидій та компенсаційних заходів (СКЗ). (1994). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_015#n334.