УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ РОБОТИ HR-МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Академія Замосця Інститут технологій та інформатики

Стаття присвячена впровадженню чат-боту як важливого елементу цифровізації роботи HR-менеджера. Використано метод порівняльного аналізу теоретико-методологічних пріоритетів серед трендів цифровізації роботи HR-менеджера; метод абстрактно-логічного узагальнення питань цифровізації й напрямів впровадження проєкту чат-боту в телеграм-каналі підприємства; метод  аналогій щодо розв’язання управлінських завдань в кадровій роботі. Проведено дослідження процесів роботи HR-менеджера та сформовано напрями їхнього практичного застосування на підприємстві. Зокрема, розроблено проєкт чат-бот, який виконує одну з функцій рекрутера, та працює складовою корпоративної цифровізації підприємства. Також дане дослідження та рекомендації можна підлаштувати під різні відповідні бізнес-процеси. Наукова новизна дослідження полягає: в  обґрунтуванні основних пріоритетних напрямків планування та організації процесу цифровізації HR-менеджера; у розробці чат-бота для оптимізації роботи з питань пошуку персоналу підприємства; створення практичних рекомендацій щодо цифрової трансформації бізнес-процесу (оптимізація роботи менеджера з питань пошуку персоналу), з питань набору персоналу. Цифрові технології оптимізують велику кількість рутинних задач. HR-менеджер з питань набору персоналу на підприємстві онлайн займається: проведенням співбесід у чат боті, веде кадровий облік в хмарному середовищі, проводить адаптацію та навчання персоналу з використанням moodle, zoom, teams, організовує заходи підвищення кадрової культури та цінностей.

1.           Про захист персональних даних. Закон України. Документ 2297-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2022, підстава - 1962-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

2.           Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Щетініна Л. В., Касяненко Я. А. (2020). Dіgital HR – майбутнє кадрового адміністрування. Бізнес Iнформ, №1, C. 265-270. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-265-270

3.           Людський Капітал – 2030. Форум. (2021). Available at: http://humancapital2030.nqa.gov.ua/

4.           Дистанційна робота в пріоритеті: 10 компаній, які обрали модель Remote First (2020). Available at: https://hurma.work/blog/distanczijna-robota-v-prioriteti-10-kompanij-yaki-obrali-model-remote-first/

5.           8 інноваційних та технологічних HR-трендів. Ekol Logistics 4.0. (2020). Available at: https://www.ekol.com/uk/8

6.           Riya Sand. HR and cloud computing: how the cloud is transforming HR. Available at: https://www.hrtechnologist.com/articles/digitaltransformation/hr-and-clo...

7.           EvoTalents.School. LinkedIn. Available at: https://ua.linkedin.com/company/evotalents-school

8.           Загальний регламент про захист даних. Вікіпедія. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki

9. Програма “Штучний Інтелект” у НУЛП/Artificial Intelligence. Available at: https://www.facebook.com/ai.lviv.ua

10.         Жуковська В. М. (2017). Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, № 2, C. 13-17 Available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-2-2017/5.pdf

11.         Chkheailo A., Tkahenko I. (2020). Аналіз сучасних соціально-психологічних методів управління персоналом. Соціальна економіка, 1(60), C. 203-213. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-60-19

12.         The new age: artificial intelligence for human resource opportunities and functions. Survey by EY (Ernst & Young LLP). Available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-new-age-artificial-inte...$FILE/EY-the-new-age-artificial-intelligencefor-human-resource-opportunities-and-functions.pdf 

13. Zaharets A.O., Svatiuk O.R. (2021). Digitization of the work of the HR-manager on recruitment (based on the materials of LLC Austrian Private Investment). Master's thesis. Lviv Polytechnic National University, Lviv.

14. Nigel Guenole, Chris Lamb, Sheri Feinzig. (2018). Competencies in the AI era. IBM Talent Management Solutions. Available at: https://www.ibm.com/downloads/cas/ONNXK64Y

15. The future of HR 2019: In the Know or in the No. (2018). KPMG International Cooperative 24 р. Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/05/pl-Raport-KPMG-The-f...

16. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник (2018). З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. Львів: ЛьвДУВС, 456 с. Available at: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/671

17. Семенчук О. Алгоритми найму в hr: ефективність і вигода для компаній. Available at: https://www.everest.ua/ai-platform/aibusiness/algoritmi-najmu-v-hr-efektivnist-i-vigoda-dlya-kompanij/

18. Бей Г.В., Середа Г.В. (2019). Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів. Економіка і організація управління, № 2(34). DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.10

19. Режепа В. (2016). Боты в соцсетях: что это такое, и с чем их едят? Available at: https://gagadget.com/how-it-works/20734-botyi-v-sotssetyah-chto-eto-tako...

20. Что такое бот вообще и в соцсетях, для чего нужен и как пользоваться. Available at: https://smmplanner.com/blog/chto-takoie-bot-voobshchie-i-v-sotssietiakh-...

21. Robot (programme). Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/

22. Чат бот. Available at: http://www.robotstxt.org/ The Web Robots Pages 1.

23. HR Chatbot. Available at: https://www.chatbot.com/chatbot-templates/recruitment-template/

24. Соціальне забезпечення в Україні: навчальний посібник. (2021). А. Я. Кузнєцова, З. Е. Скринник, І. В. Жеребило, З. М. Комаринська, О. І. Кадикало, Н. Ю. Олійник, Л. К. Семів, О. Р. Сватюк, А. І. Якимів. Львів: Видавництво Університету банківської справи, 547 c. Available at: http://repository.ubs.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2729

25. Havran M., Svatiuk O. (2021). Teaching emotional intelligence to students obtaining bachelor’s degree in management. Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”. Серія “Психологія”. Серія “Медицина”), № 4 (4). С. 25–33.