Правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності

Malets’ M. "Legal policy in the field innovation and intellectual property"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті досліджується правова політика у сфері інновацій та інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку України як одного з головних чинників соціально-економічного розвитку. Проаналізовано підходи до визначення сутності категорії «інноваційна діяльність» та визначено проблеми правового регулювання інноваційної діяльності у контексті з інтелектуальною діяльністю при забезпеченні інноваційного розвитку держави та її регіонів. Уточнено сутність правової політики щодо активізації та розвитку інноваційної складової національної економіки. Проаналізовано зміст основних нормативних документів щодо здійснення інноваційної діяльності на предмет наявності правових мотиваційних інструментів активізації. Систематизовано основні мотиваційні інструменти, що можуть бути використаними для підвищення ефективності чинного законодавства. Підкреслюється, що підвищення правової культури щодо прав інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності може забезпечуватися саме у процесі інноваційної діяльності. Окреслено напрями правової політики, направленої на активізацію інноваційного розвитку через розвиток охорони та захисту інтелектуальної власності як складової інноваційної діяльності.
Наголошено, що інноваційна політика виступає складовою соціально-економічної та правової політики, спрямована на стимулювання інтелектуальної діяльності, створює передумови для ефективного розвитку інноваційної системи держави. Право є інструментом регулювання суспільних, зокрема економічних відносин. Ефективність права в регулюванні економічних відносин залежить і від того, наскільки повно воно відображає економічні потреби суспільства.
Вказано на те, що правова політика у сфері інновацій покликана поєднувати публічно-правові та приватноправові інтереси може бути виражена в таких формах: правотворча політика; політика реалізації права; політика інтерпретації права; політика правової освіти; правоохоронна та правозахисна політика. Натомість, правотворча політика у сфері інновацій – це науково обґрунтована, послідовна та системна діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства щодо створення необхідних правових умов для ефективної інноваційної діяльності шляхом розробки і прийняття нормативної бази у галузі інноваційного розвитку. Водночас, політика реалізації права у сфері інновацій становить науково обґрунтовану, послідовну та системну діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, недержавних структур зі створення правової інфраструктури з метою реалізації інтелектуальних прав.

1. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozynsʹkyy YU. R. (2018). Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyalʹnosti: navchalʹnyy posibnyk Lʹviv: LʹvDUVS. 323 s. 2. Pro innovatsiynu diyalʹnistʹ: Zakon Ukrayiny vid 04.07.2002 r. № 40-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2002. № 36. St. 266. 3. Informatsiyne suspilʹstvo v sviti ta Ukrayini: problemy stanovlennya ta zakonomirnosti rozvytku: kolektyvna monohrafiya (2017).. Zaporizhzhya: ZDIA. 282 s. 4. Zakharova O. V., Barbanova I. S. (2019). Normatyvne pidgruntya aktyvizatsiyi innovatsiynoho rozvytku rehioniv Ukrayiny. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya. № 1 (33). S. 53–63. 5. Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku sfery innovatsiynoyi diyalʹnosti na period do 2030 roku: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.07.2019 r. № 526-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 6. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 30.09.2019. r. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 7. Parlament•sʹki slukhannya na temu: «Pobudova efektyvnoyi systemy okhorony intelektualʹnoyi vlasnosti v Ukrayini». Verkhovna rada Ukrayiny. URL: https://rada.gov.ua/news/Novyny/186120.html 8. Orlyuk O. P. (2019). Osvita z intelektualʹnoyi vlasnosti u systemi vyshchoyi osvity Ukrayiny: problemy ta zavdannya. Teoriya i praktyka intelektualʹnoyi vlasnosti. № 6. S. 148–159. 9. Bortnyk N., Yesimov S. (2019). Vidnosyny v merezhi Internet yak obʺyekt pravovoho rehulyuvannya. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Yurydychni nauky. Vypusk 6. № 22. S. 147–153.