АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ І СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
G.V.Rachynska , G.R. Kopets

Lviv Polytechnic National University Department of Management of Organizations 

Виокремлено особливості малого і середнього бізнесу ( МСБ), відмінності в поведінці підприємств МСБ порівняно з великими підприємствами і основні ознаки сучасного управління підприємствами МСБ. Проаналізовано класичну управлінську “решітку” Р. Блейка і Дж. Моутон з метою вибору оптимального стилю управління, який би відповідав конкретній ситуації у сучасному бізнесі. Досліджено типові проблемні зони в управлінні МСБ. Запропоновано проектувати і використовувати стратегічну канву нового продукту чи послуги як спосіб реалізації конкретної стратегії управління, спрямований на максимізацію прибутку, підтримання іміджу фірми, розширення частки ринку.

1. Висоцький О. Малий бізнес стане компетентнішим або зникне // Власний бізнес. – 2012. – № 6–7. С. 66–67. 2. Водяницький М. Бізнес-офтальмолог, або 9 сліпих зон Вашого бізнесу // Власний бізнес. – 2013. – № 74–79. – С. 43. 3. Пекменов Р. Секрети поетапного перетворення бізнесу для керівників // Власний бізнес. – 2013. – № 73. – С. 37. 4. Щекин Г. В. Управление бизнесом: Экспресскурс для деловых людей / Г. В. Щекин. – 5-е изд.; стер. – К.: ДП Изд. дом “Персонал”, 2012. – 232с.