СЕРЕДНІЙ КЛАС: ДОСВІД США ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Klymenko V.V., Lozova G.M.

National Aviation University, Economic Theory Department
Kyiv Taras Shevchenko National University Economic Theory, Macro- and Microeconomics Department

Визначено роль середнього класу у суспільстві, виокремлено критерії його ідентифікації як економічного суб’єкта. Досліджено історію та особливості становлення сучасного середнього класу в США, а також проаналізовано чинники, які сприяли його формуванню. Здійснено порівняльний аналіз американського та українського середнього класу. Обґрунтовано необхідність участі держави у формуванні середнього класу, розроблено пропозиції щодо розв’язання проблем становлення середнього класу в Україні.

1. Балакірєва О. До дослідження середнього класу доцільно застосовувати не лише кількісні, але і якісні методи // Середній клас в Україні: критерії ідентифікації / O. Балакірєва. – К.: Заповіт, 2014. – С. 17–19. – (Бібліотека Центру Разумкова). 2. Лібанова Е. Населення із середніми доходами як основа для формування середнього класу в Україні / Е. Лібанова, Л. Черенько, О. Васильєв, А. Реут // Національна безпека і оборона. – 2014. – № 1–2. – С. 79-96. 3. Паніотто В. До вимірювання середнього класу більш придатними є суб’єктивні чи суб’єктивно-об’єктивні показники // Середній клас в Україні: критерії ідентифікації / B. Паніотто – К.: Заповіт, 2014. – С. 9–13. – (Бібліотека Центру Разумкова). 4. Середній клас в Україні: життєві цінності, готовність до асоціації і просування демократичних норм і стандартів ( Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2014. – № 1–2. – С. 4–78. 5. Сіденко В. Визначаючи поняття середнього класу, слід простежити історію його виникнення // Середній клас в Україні: критерії ідентифікації / B. Сіденко – К.: Заповіт, 2014. – С. 7–9. – ( Бібліотека Центру Разумкова).  6. Український середній клас очима його представників: дискусії у фокус-групах. – К.: Заповіт, 2014. – 68 с. – (Бібліотека Центру Разумкова). 7. Krugman, P. A History of America’s Disappearing Middle Class, 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: <http://www.thirdworldtraveler. com/Krugman_Paul/Hx_Amer_Disappear_MClass.html. 8. Snyder, M. 44 Facts About The Death Of The Middle Class That Every American Should Know. Economic Collapse. July 31, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.infowars.com/44-facts-about-the-death-of-themiddle-class-that.... 9. Suddath, C. A Brief History Of The Middle Class. Time. Feb. 27, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://content.time.com/ time/nation/ article/0,8599,1882147,00.html. 10. The Rise And Fall Of The Middle Class In America, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.liberalamerica.org/2013/10/24/risefall-middle-class-america.