СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто актуальні проблеми створення та функціонування спеціальних економічних зон (СЕЗ). Досліджено досвід Польщі, де на цей час функціонують 14 СЕЗ, інвестовано близько 100 мільярдів злотих іноземних інвестицій, створено кількасот тисяч нових робочих місць. Наведено статистичні дані щодо показників динаміки функціонування СЕЗ у Польщі та країн-інвесторів. Окреслено дискусійні питання з приводу доцільності та ефективності діяльності СЕЗ.  Сьогодні в Україні функціонують 10 СЕЗ зі залученням близько 600 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Наголошено увагу на тому, що в умовах дефіциту внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів реалізація можливостей СЕЗ не використана сповна. Запропоновано сформувати нову концепцію діяльності СЕЗ, яка би спиралась на такі засади: а) залучати інвестиції інноваційного спрямування, в пріоритетні галузі, в промислово слабкорозвинені регіони, в науково-дослідницьку діяльність, у сферу сучасних послуг із створенням нових робочих місць; б) змінити регіональну політику держави і забезпечити передачу повноважень щодо керівництва СЕЗ на рівень окремих територій і місцевих влад; в) внести відповідні зміни до законодавства щодо гнучкої диференційованої системи пільг для іноземних інвесторів з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу того чи іншого регіону; г) забезпечити державні гарантії стабільної діяльності іноземного капіталу на тривалу перспективу. Зроблено висновок щодо розширення економічних досліджень на новому етапі ринкових перетворень – децентралізації управління і створення бюджетів місцевих громад, що може стати базою обґрунтування варіантів стимулювання розвитку економіки та залучення іноземних інвесторів.

1. Закон України про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон від 13.10.92 зі змінами від 15.05.2003, від 25.03.2005, від 19.01.2006 р.  2. Мировая практика СЭЗ (по материалам World Economic Journal): Available at: http://daily-finance.ru/articles/2013- 02-01/df/25280.3.Вікіпедія Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/. 4. 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (2014). Przewodnik po SSE, Warszawa, 60 str. 5. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicynzch (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 25 str. 6. Ляликов С. (2013) В поиске грузов: Украина возвращается к идее СЭЗ. 18 марта 2013 Available at: http://cfts.ru/articles/52399. 7. Лю И. Свободные экономические зоны Китая: применение опыта Китая в России (2014) В сб.: Развитие сотрудничества приграничных регионов России и Китая Маньчжурский институт Университета Внутренней Монголии, Байкальский государственный университет экономики и права. Иркутск, 2014. 162–168. 8. Special economic zones. Political priority, economic gamble(2015), The Economist. – Apr 4th 2015. Available at: http://www.economist.com/ news/finance-andeconomics/21647630-free-trade-zones-are-more-popular-everwith-politicians-if-not.