ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто особливості оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності на підприємстві, в основі якої лежить ефективність формування корпоративно-соціального звіту. Постійна взаємодія підприємства із суспільством передбачає пошук нових методів їх взаємозв’язку. Одним із таких методів і виступатиме формування корпоративно-соціального звіту підприємства. Найбільш поширеними прикладами формування корпоративно-соціальних звітів є стандарти GRI (Sustainability Reporting Guidelines), ISO 26000 (AA1000 stakeholder engagement Standard) та Form-10-k тощо. В їх основі лежить оцінювання економічних, соціальних та екологічних результатів роботи підприємства. Оцінювання зазначених аспектів і формуватиме ефективність взаємодії підприємства із суспільством.

 1. Бурковська, А.В. та Лункіна, Т.І., (2015). Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні. – Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 4. – с. 38-43.
 2. Бержанір, А.Л., (2014). Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу. – Економіка і організація управління. – Вип. 1-2. – с. 43-47.
 3. Коваленко, Є.В., (2015). Особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. – Глобальні та національні проблеми економіки. – Вип. 7. – с. 151-154.
 4. Колот, А.М., (2013). Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів. – Журнал «Економічна теорія». – 31 с.
 5. Лебедєв, І., (2014). Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України. – Україна: аспекти праці. – №5. – с. 13-19.
 6. 6. Сталінська, Г.О., (2007). Соціальна складова корпоративного управління: вплив на ефективність діяльності ТНК. – Проблеми матеріальної культури. Економічні науки. – с. 105-109.
 7. Tamara Vlastelica, Slavica Cicvaric Kostic, Milan Okanovic, Milos Milosavljevic, (2018). JEEMS How Corporate Social Responsibility Affects Corporate Reputation: Evidence from an Emerging Market.
 8. Heather Elms (2006), International Journal of Emerging, Markets, Corporate (and stakeholder) responsibility in Central and Eastern Europe.
 9. Olivier Furrer, Carolyn P. Egri, (2010). Management International Review, Attitudes toward Corporate Responsibilities in Western Europe and in Central and East Europe.
 10. Jozica Knez-Riedl (2004). From the environmental responsibility of Slovenian Smes to their corporate social responsibility (CSR).
 11. Neda Vitezić (2011). Correlation between social responsibility and efficient performance 424 Zb. rad. Ekon. fak. Rij.