корпоративно-соціальна відповідальність

Необхідність стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти його реалізації

Сьогодні важливо не тільки те, чим займається бізнес, але й те, як він веде свою діяльність, а саме чи дотримується моральноетичних цінностей, чи дбає про своїх працівників, чи не шкодить довкіллю. Метою статті є поглиблення теоретико-методологічних положень щодо формування та реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у компаніях.

Соціальна відповідальність підприємства: теоретико-методологічні проблеми становлення

Визначено теоретико-методологічні аспекти становлення соціальної відповідальності підприємств у сфері бізнесу як необхідної складової адаптації зарубіжного та вітчизняного досвіду для забезпечення сталого розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Проаналізовано взаємодію та зони відповідальності органів державного управління, бізнес- структур, профспілкових, громадських організацій та інших зацікавлених сторін.

Управління корпоративною соціальною відповідальністю

У науковій статті розглянуто питання управління корпоративної соціальною відповідальністю. Розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності впровадження заходів корпоративної соціальної відповідальності та визначено основні принципи оцінки системи управління корпоративною соціальною відповідальністю.

Корпоративна соціальна відповідальність в країнах, що розвиваються: український аспект

На сьогодні значна кількість підприємств обирають курс розвитку своєї діяльності шляхом залучення широкого кола стейхолдерів. В такому випадку, стратегія розвитку підприємства часто побудована шляхом прийняття принципів CSR. CSR вітчизняних підприємств є важливим проявом взаємодії соціальних та економічних відносин. Серед українських підприємств дедалі популярнішим є оприлюднення нефінансового звіту про CSR. Такий звіт дає можливість ознайомитися стейкхолдерам про взаємодію підприємства із соціальними заходами.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розглянуто особливості оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності на підприємстві, в основі якої лежить ефективність формування корпоративно-соціального звіту. Постійна взаємодія підприємства із суспільством передбачає пошук нових методів їх взаємозв’язку. Одним із таких методів і виступатиме формування корпоративно-соціального звіту підприємства. Найбільш поширеними прикладами формування корпоративно-соціальних звітів є стандарти GRI (Sustainability Reporting Guidelines), ISO 26000 (AA1000 stakeholder engagement Standard) та Form-10-k тощо.