Теорія та практика освіти, навчання, виховання у Львівсько-Варшавській школі (Рецензія на монографію Ольга Гончаренко. Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня “Рута”», 2018. 476 с.)

https://doi.org/10.23939/shv2019.01.080
Надіслано: Лютий 23, 2019
Прийнято: Березень 15, 2019
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У рецензії аналізується зміст монографії Ольги Гончаренко «Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі». Львівсько-Варшавська школа відома як школа ранньої аналітичної філософії, в якій багато уваги приділяли логіці, аналізу понять та відкидали ірраціоналізм у філософії. Проте у рецензованій монографії представники Львівсько-Варшавської школи постають як теоретики освіти, педагогіки та дидактики. Вони приділяли багато уваги розвитку філософської пропедевтики, наголошували на важливості дидактики, яка засновується на логіці та психології; відстоювали автономію університету та свободу академічних наукових пошуків. Можна вважати, що авторка досягла мети, а саме: всебічно проаналізувала особливості філософії освіти представників Львівсько-Варшавської школи, довела, що й українські освітяни, педагоги, психологи, зокрема Михайло Рудницький та Яким Ярема, були під впливом педагогічних, епістемологічних та психологічних ідей засновника Львівсько-Варшавської школи Казимира Твардовського.

Гончаренко, О. (2018). Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня “Рута”».