Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою “Філософія та економіка” Університету Байройта, Німеччина)

https://doi.org/10.23939/shv2020.01.063
Надіслано: Березень 14, 2020
Прийнято: Березень 29, 2020
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

 Автор на прикладі магістерської та бакалаврської програми  «Філософія та економіка» Байройтського університету розкриває дидактичний, педагогічний, науковий аспекти міждисциплінарного підходу у викладанні філософських дисциплін. Коротко описані структура та організація навчального процесу на освітній програмі «Філософія та економіка», проаналізовано робочі програми основних  навчальних дисциплін філософського циклу.

Автор, на основі здійсненого аналізу, доходить висновків про те, що, по-перше, міждисциплінарний підхід розширює сферу застосування філософської аналітики та основних науково-дослідницьких завдань, а також визначає мету їх застосування. По-друге, використання міждисциплінарного підходу сприяє чіткому визначенню евристичної ролі філософських дисциплін у навчально-освітньому процесі. Зокрема, йдеться про формування так званих «м’яких навичок» студентів (критичне мислення, комунікативність тощо) , а також про «підсилення» фахових компетентностей студентів (розвиток аналітичного та стратегічного мислення, управлінських здібностей, ораторських навичок, бачення трендів та творення їх у конкретних сферах діяльності). По-третє, викладання філософських дисциплін на основі міждисциплінарного підходу може бути актуальним в умовах сучасної університетської освіти України, оскільки підсилить гуманітарну складову в окремих сферах людської діяльності, а саме: економіці, підприємництві, управлінні, інформаційних технологія, сфері штучного інтелекту, що сприятиме зростанню їхньої ефективності та безпеки. 

 

Немає бібліографії