ВИДАТНИЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ТВІР (ДО 200 РІЧЧЯ ПУБЛІКАЦІЇ «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» ГЕГЕЛЯ)

Koval I., Koval M., Yuriichuk O. "An outstanding philosophical and legal work (to the 200th anniversary of the publication of hegel's «philosophy of law»)"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/outsta...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
3
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті аналізується роль і місце в історії філософсько-правової думки виданого твору «Філософії права» німецького мислителя Г.В. Ф. Гегеля. Написаний 200 років тому, він вважається одним з найбільш глибоких і актуальних в якому Гегель творчо спираючись на розроблений ним діалектико-філософський метод і методологію аналізує складні процеси в соціально-політичному, правовому, економічному, морально-психологічному і релігійному житті громадянського суспільства і держави.

«Філософія права» Гегеля – це складна комплексна надзвичайно насичена багаточисельними ідеями і фактами праця, яка охоплює складну діалектику, розвитку і функціонування суспільства і держави. Центральне місце в ній німецький філософ відводить політичній системі та особливо державі, а також громадянському суспільству, діалектиці взаємовідносин всіх соціальних структур в політико-правовій системі суспільства, ролі і її місці держави в захисті прав і свободи громадян. Через весь твір прослідковується думка про те, що сутність і цінність права повинні бути тісно пов’язаними зі свободою.

Суттєве місце в роботі відіграє проблема взаємозв’язку і взаємовідносин держави і особистості, ролі сім’ї і релігії в формуванні правової свідомості і відповідальності всіх членів громадського суспільства, їх готовності добросовісно виконувати свої обов’язки і приписи права, зі зброєю в руках захищати безпеку належність і суверенітет своєї держави.

Філософ зробив висновок, що прогресивний розвиток держави, прав і свобод громадян можливий тільки на базі суворого дотримання законності, справедливості та морально-християнських настанов.

І у наш час ці та інші ідеї сформульовані німецьким мислителем є надзвичайно актуальні для України яка у важких соціально-економічних, політичних, морально-психологічних станах змушена вести боротьбу за свою належність і суверенітет.

«Філософія права» - це твір, який ввійшов в золоту скарбницю світової філософсько-правової думки.

1. Nersesjanc V.S. «Filosofija prava»: istorija i sovremennost'. [«Philosophy of Law»: history and modernity]. Moskva, 1990. Pp. 3-43.

2. Gegel' G.V.F. «Filosofija prava». [«Philosophy of Law»: history and modernity]. Moskva, 1990. 524 p.

3. Gegel' G.V.F. Jenciklopedija filosofskih nauk. Filosofija duha. [Encyclopedia of Philosophical Sciences. Philosophy of spirit]. Moskva, 1977. V. 3. 471 p.

4. Nersesjanc V.S. «Filosofija prava»: dialektika ob'ektivnogo duha [«Philosophy of Law»: the dialectic of the objective spirit]. Filosofija Gegelja: problemy dialektiki. Moskva, 1987. Pp. 287-295.

5. Gul'ga A.V. Filosofija religii Gegelja. [Hegel's philosophy of religion]. Moskva, 1975. V.1. Pp. 5-31.

6. Dil`tej V. Istoriya molodogo Gegelya. [The story of the young Hegel] Kyiv, 2008. 278 p.

7. Gegel' G.V.F. Pozitivnost' hristianskoj religii. [The positiveness of the Christian religion] Roboty raznyh let: v 2 t. Moskva, 1972. V .1. 668 p.

8. Gegel' G.V.F. Lekcii po istorii filosofii. Sochinenija. [Lectures on the history of philosophy. Compositions]. Moskva. Book 1. 1932. V. IX. 313 p.