Ініціативи Європейського Союзу у боротьбі з пропагандою тероризму (науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2020.02.015
Надіслано: Серпень 10, 2020
Прийнято: Жовтень 05, 2020
Автори:
1
Lesya Ukrainka Eastern European National University

У статті проаналізовано ініціативи ЄС, які запобігають та протидіють радикалізації, зменшують вплив деструктивного контенту, а також спрямовані на вдосконалення вміння відрізняти об’єктивну інформацію від фейків та дезінформації. Наголошено, що боротьба ЄС з радикалізацією, екстремізмом й тероризмом базується на чотирьох «стовпах»: запобігти, захистити, переслідувати, відповісти. Кожна країна-член розробляє власну превентивну політику, але Комісія надає певні регулятивні рамки для обміну досвідом і позитивними практиками, тому особливу увагу приділено дослідженню діяльності Мережі посилення обізнаності з радикалізації (RAN), яка є інструментом політики ЄС, бо має на меті розробку програм з дерадикалізації й реабілітації, допомоги вчителям та молоді у боротьбі з причинами радикалізації. Зроблено висновок про те, що лише спільними зусиллями інституцій ЄС, країн-членів, країн-партнерів, медіа й технологічних організацій можна ефективно протидіяти пропаганді екстремізму й тероризму.

 1. Дутчак, О. (2015). Чинники радикалізації та роль дифузії репертуару протестних рухів у ескалації насильства. Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право, Випуск 3/4 (27/28), 44-52.
 2. Мазур, П. (2019a). Е-джихад. В А. Шуляк (ред..). Глосарій. Навчальний енциклопедичний словник-довідник із питань інформаційної безпеки, 78-89. Київ: МПБП “Гордон”.
 3. Мазур, П. (2019b). Ісламський глобальний медіафронт. В А. Шуляк (ред.). Глосарій. Навчальний енциклопедичний словник-довідник із питань інформаційної безпеки, 190-192. Київ: МПБП “Гордон”.
 4. Commission Decision of 27.7.2017 setting-up the High-Level Commission Expert Group on radicalisation C(2017)5149. (2017). Отримано з https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3552
 5. Council Recommendation on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching (2018/C 195/01). (2018). Official Journal of the European Union, 7 June. Отримано з https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN
 6. Della Porta, D. (2006). Social Movements: An Introduction. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 100-101.
 7. Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA. (2017). Отримано з https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/ PDF/?uri= CELEX: 32017L0541 &from=EN
 8. EU Counter-Terrorism Strateg. (2005). Council of the European Union. Отримано з http://register. consilium.europa.eu/ doc/srv?l =EN&f= ST%2014469 %202005%20REV%204
 9. EU Internet Forum: Bringing together governments, Europol and technology companies to counter terrorist content and hate speech online. (2015). Отримано з https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6243
 10. EU Internet Forum: Civil Society Empowerment Programme. (2015). Отримано з https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation _awareness_ network/civil-society-empowerment-programme_en
 11. European Agenda on Security. (2015). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Отримано з https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_ agenda_ on_security_en.pdf
 12. Farinelli, F. (2019). EU action on radicalization needs to be targeted at grassroots level. The Parliament Magazine, March 19. Отримано з   https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/european-foundation-democracy/eu-action-radicalisation-needs-be-targeted
 13. Ferrero, M. (2005). Radicalization as a Reaction to Failure: An Economic Model of Islamic Extremism. Public Choice, 122, 199-220.
 14. High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R) Final Report. (2018). Отримано з https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/ 201 80613_final-report-radicalisation.pdf
 15. Hirsch, E. I. (1990). Sacrifice for the Cause: The Impact of Group Processes on Recruitment and Commitment in Protest Movements. American Sociological Review,  55,  243-255.
 16. McAdam, D.,  Paulsen, R. (1993). Specifying the Relationship between Social Ties and Activism. The American Journal of Sociology, 99, 640-667.
 17. Oberschall, A. (1994). Rational Choice in Collective Protests. Rationality and Society, 6, 79-100.
 18. Prevention of Radicalisation. (2020). Migration and Home Affairs. Отримано з https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism /radicalis ation_en
 19. Radicalisation Awareness Network. (2020). Migration and Home Affairs. Отримано з https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/ radicalisation_ awareness_network_en
 20. Right-wing violent extremism and terrorism in the European Union: discussion paper. (2019). Council of the European Union, 30 August. Отримано з http://www.statewatch.org/news/2019/sep/eu-council-ctc-right-wing-11756-19.pdf