Право людини на охорону здоров’я: особливості правового регулювання в окремих державах ЄС

2022;
: 45-50

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Zdrenyk I. "Human right to health protection: features of legal regulation in individual EU states."

1
Львівський державний університет внутрішніх справ

У статті здійснено всебічний аналіз загальнотеоретичних та конституційно-правових засад регламентації права людини на охорону здоров’я в державах Європейського Союзу, зокрема визначено особливості його реалізації з метою можливої імплементації у національне законодавство України.

З’ясовано що особливу роль для держав ЄС у сфері охорони здоров’я відіграють міжнародно-правові акти, що були розроблені й ухвалені у межах ЄЄ та Ради Європи. Разом з тим кожна держава визначує умови реалізації права на охорону здоров’я, позаяк вона на неї покладено зобов’язання щодо контролю й охорони цього права.

З’ясовано такі особливості, по-перше, у демократичних державах право на охорону здоров’я здебільшого визнається на конституційному рівні, проте має різне формулювання та характер. Саме конституційно-правове закріплення права на охорону здоров’я є додатковою гарантією його забезпечення на державному рівні, що підтверджується й нормами установчих договорів Європейського Союзу (передусім, Лісабонським договором та іншими).

По-друге, у більшості конституцій є невизначена проблема фінансування охорони здоров’я, фактично державна влада покладає фінансове забезпечення цього права на саму людину.

По-третє, практично в усіх конституціях акцентується на важливості громадського здоров’я, державних гарантіях й безкоштовному медичному страхування обмеженого коло людей – незахищених верствах населення.

1. Prava liudyny v haluzi okhorony zdorovia. [Human rights in the field of health care.]. In-t prav. doslidzh. i stratehii; uporiad. i zah. red. Rokhanskyi A. O.. Kharkiv : Prava liudyny, 2015. 126 р. [in Ukrainian].

2. Triggle N. Analysis: What next for the NHS? BBC News, 27 March 2012. URL: https://www.bbc.com/news/health-17448838 ( Accessed: 03.06.2022). 1.          [in English].

3. Shvets Yu. Yu. (2018). Osoblyvosti mekhanizmu realizatsii konstytutsiino prava osoby na okhoronu zdorovia za zakonodavstvom zarubizhnykh krain. [Peculiarities of the mechanism of realization of a person's constitutional right to health care according to the legislation of foreign countries]. Pryvatne ta publichne pravo. 2018. No 1. Р. 15–18. [in Ukrainian].

4. Health care. Ministry of foreign affaires of the republic of Latvia. 2016. URL: http://www.mfa.gov.lv/en/about-the-ministry/state-protocol/health-care (Accessed: 03.06.2022) [in English].

5. Health care in Germany: The German health care system. Informed Health Online, 2015. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0078019/ (Accessed: 03.06.2022). [in English].

6. Hogan L. New German Anti-Bribery Law for the Healthcare Sector adopted, 2016. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=615126fff015-4bca-8bff-c2... (Accessed: 03.06.2022). [in English].