Роль міжнародних організацій у демократизації виборів в Україні (оглядова стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2021.02.028
Надіслано: Квітень 07, 2021
Прийнято: Жовтень 06, 2021
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

У статті досліджується роль міжнародних урядових та неурядових організацій у демократизації інституту виборів. Використовуючи комплекс загальнонаукових, логічних та емпіричних наукових методів, виокремлено основні форми впливу міжнародних організацій на демократизацію виборчого процесу: нормативно-правовий вплив (розробка міжнародними організаціями нормативно-правових документів, які регламентують дотримання міжнародних демократичних стандартів; оцінка ступеня відповідності демократичним принципам національного виборчого законодавства та висловлення рекомендацій щодо його вдосконалення); контролюючий вплив (здійснення міжнародними організаціями короткотермінового та довготермінового спостереження за ходом виборчої кампанії, голосуванням та підрахунком голосів); інституційно-функціональний вплив (реалізація міжнародними організаціями проектів щодо вдосконалення виборів в конкретних країнах шляхом надання матеріально-технічної, консультативної, просвітницької допомоги тощо). Проаналізовано особливості здійснення міжнародними організаціями згаданих вище форм впливу під час виборів в Україні. Зроблено висновок, що найбільш важливу електоральну роль міжнародні організації відіграють у транзитних суспільствах, де сприяння виборчим процедурам з боку міжнародної спільноти часто стає каталізатором демократичних перетворень в цих країнах. Показано, що міжнародні організації проводили активну політику щодо підтримки виборів в Україні від часу здобуття незалежності та до сьогодні, здійснили вагомий вплив на демократизацію виборчого законодавства і виборчої практики нашої держави, сприяли формуванню демократичної електоральної свідомості та культури українських громадян.

Arushanian, M. (2006). Analysis of External Factors of Democracy Consolidation (On the Case of Ukraine). [In Ukrainian]. East: Analytical and information magazine, № 1, 114-117.

Bedritskiy, A. V. (2014). International Election Observation in the CIS: Limits of Influence and Changing Model. [In Russian]. Russian Institute for Strategic Studies. Retrieved from https://riss.ru/analitycs/2389/

Binder, Ch. (2009). Two Decades of International Electoral Support: Challenges and Added Value. Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 13. 213-246.

Buchyn, M. (2010). International Election Observation as a Component of the Principle of Transparent Elections. [In Ukrainian]. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University: «Questions of Politology», № 912. 134-139.

Buchynska, A. (2020). The 2019 Parliamentary Campaign in Ukraine in Estimates of International Election Observation Organizations. [In Ukrainian]. Scientific notes of IPiEND named after I.F. Kuras NAS of Ukraine, Vol. 2 (98). 189-203.

Codex of Good Practice in Electoral Matters. (2002). [In Ukrainian]. Retrieved from http://www.vyborkom.org/kb/article.php?id=19

Dimitrova, A. Pridham, G. (2004). International Actors and Democracy Promotion in Central and Eastern Europe: The Integration Model and its Limits. Journal Democratization, Vol. 11, No. 5. 91-112.

Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (1990). [In Ukrainian]. Official site of the Verkhovna Rada. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_082#Text

Influence of International Organizations on the Electoral Process in Ukraine. (2021). [In Ukrainian]. Izbirkom. Retrieved from https://izbirkom.org.ua/ news/vybory-2020/2021/mizhnarodni-organizaciyi-vplivayut-na-viborchi-procesi-v-ukrayini-krashe-nizh-vitchiznyani/

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. (1994). [In Ukrainian]. VRU Official Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105

International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). [In Ukrainian]. VRU Official Website. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Kelley, J. (2012). International Influences on Elections in New Multiparty States. Annual Review of Political Science, Vol. 15, No. 3. 203-220.

Parliamentary Elections. (1998). OSCE Official Website. Retrieved from http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/parliamentary_1998

Presidential Election. (1999). OSCE Official Website. Retrieved from http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/presidential_1999

Projects of the All-Ukrainian Non-Governmental Organization “Committee of Voters of Ukraine”. (2014-2018). [In Ukrainian]. CVU Official Website. Retrieved from: http://www.cvu.org.ua/nodes/term/type:projects

Report of the Central Election Commission for 2020. (2020). Official Website of CEC. Retrieved from https://cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/ Report_ 2020_web.pdf

Sheludchenkova, A. (2020). International Election Observation as an International Electoral Standard: the Experience of United States. [In Ukrainian]. Entrepreneurship, economy and law, № 10. 189-193.

Solonenko, I. (2009). External Democracy Promotion in Ukraine: the Role of the European Union. Journal Democratization, Vol. 16, No. 1. 709-731.

The Universal Declaration of Human Rights. (1948). UN Official Website. Retrieved from https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/