дезінформація

Особливості організаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки в умовах війни з росією

Анотація. В статті на підставі теоретичного та практичного вивчення сутності та особливостей регулювання інформаційно-правових відносин в умовах російської агресії акцентується увага на проблемних питаннях  організаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки як діяльності, спрямованої на запобігання, своєчасного виявлення та  припинення загроз, які деструктивно впливають  на життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері.

Правові аспекти боротьби з дезінформацією в Європейському Союзі: уроки для України

Стаття “Правові аспекти боротьби з дезінформацією в Європейському Союзі: уро- ки для України» детально описує та аналізує проблему пов’язану з великою кількістю неправдивої, маніпулятивної та вкрай шкідливої інформації, з якою змушена стикатись кожна сучасна людина. Приділяється особлива увага законодавчому регулюванні інформаційної сфери, заходах спрямованих на покращення інформаційної безпеки в Європейському Союзі та Україні.

МЕДІАМІСТИФІКАЦІЯ У КОНТЕНТІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

У статті проаналізовано український досвід медіамістифікації у контенті всеукраїнських телеканалів. Актуальною проблема є застосування жанру містифікації у контенті всеукраїнських телеканалів, за допомогою якого журналісти демонструють  в країні та за її межами фейкові новини чи сфабриковані програми на телебаченні як реальні. Проаналізовані наукові підходи вчених  до визначення поняття «медіамістифікація».

Чинники і тенденції посилення проявів постправди у сучасній політичній практиці. (Науково-дослідницька стаття)

Проаналізовано комплекс чинників та тенденцій, що зумовлюють посилення проявів постправди у сучасному політичному процесі та свідчать про це. Наголошено, що раніше у політиці зустрічалися лише окремі прояви постправди. Визначено головних суб’єктів поширення постправди, а також проблеми, які зумовлені цим феноменом. Наголошено, що на сучасному етапі серед факторів посилення постправди ключовими є: соціально-технологічні, політичні, економічні та наукові. З’ясовано взаємопов’язані тенденції, які перешкоджають отримувати правдиву інформацію та посилюють феномен постправди.

Особливості нормативно-правового регулювання сфери інформаційної безпеки: проблемні питання та термінологічні колізії в Україні

Розглянуто особливості формування і розвитку законодавчої та нормативно-правової бази у сфері забезпечення інформаційної безпеки України. Проаналізовано наявні проблеми у законодавчих нормах, прийнятих для вирішення тактичних завдань, без урахування стратегічних орієнтирів. Виявлено їх певну несистемність та неузгодженість між собою. Актуалізовано проблему принципових недоліків категоріально-понятійного апарату законів та підзаконних актів в інформаційній сфері.

Як досягти досконалості в комунікації: до питань захисту прав і свобод людини в інформаційній сфері

Стаття репрезентує законодавчі проекти змін щодо Закону про друковані засоби масової інформації, зокрема Закону про медіа і закону про дезінформацію. Схарактеризовано особливості сучасного етапу комунікації і функціонування в ній інформації та маніпулювання нею з метою ворожого впливу на правосвідомість комунікантів. Вказано на шкідливі наслідки гібридної інформаційної війни. Висловлені окремі думки щодо положень обговорюваних законопроектів

МЕМИ ЯК МАРКЕРИ ФЕЙКІВ І ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТОПІКІВ У МЕДІЙНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Досліджено меми як експресивний риторичний ресурс у мас-медійних репрезентаціях російсько-української гібридної війни. Об’єктом розгляду є гасла й мікроцитати із 88 дискурсу російської пропаганди, що слугують для легітимації зовнішньої агресії та окупаційної політики РФ. Віддзеркалені в українському контрдискурсі як інтертекстуальний матеріал, вони використовуються у функції критичних мішеней-референцій для деконструкції фейків та знешкодження маніпулятивних програм. Загалом мережі меметичних знаків підпорядковані завданням символічної ідентифікації сторін конфлікту та їхніх завдань.

Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ

Розглянуто поняття дезінформації; зясовано відмінність між дезінформацією та фейком. Запропоновано класифікацію фейків за різними ознаками, зясовано різновиди фейкової інформації з метою поширення у мережі Інтернет. Досліджено суть і походження поняття фейк, описано процес створення та поширення фейкової інформації у соціальних медіа.