Процес рецензування

Процес рецензування надісланих статей відбувається у декілька етапів:

 1. Спершу стаття перевіряється щодо дотримання формальних вимог під час оформлення статті (форматування, оформлення цитувань та списку літератури, структури статті тощо). При виявленні порушень в оформленні статті, вона надсилається автору на доопрацювання.
 2. Наступним етапом є проведення перевірки на наявність текстових запозичень. Статті, в яких виявлені текстові запозичення, одразу відхиляються.
 3. Головний редактор проводить попередній аналіз тематики, актуальності та оригінальності статті, що стає підставою для прийняття рішення про доцільність передачі на рецензування.
 4. Стаття, що відповідає вимогам оформлення, чітко структурована, не містить текстових запозичень, подає результати оригінальних досліджень, надсилається без вказання авторів двом рецензентам, які є фахівцями  з предметної області.
 5. Рецензенти ознайомлюються зі змістом статті, здійснюють власну експертизу. Рецензування може тривати декілька тижнів.
 6. Рецензенти надсилають результати аналізу статті головному редактору з рекомендацією прийняти або відхилити статтю. Рецензія може містити рекомендації щодо необхідності доопрацювання та внесення виправлень у статтю. При цьому стаття умовно рекомендується до друку. Після врахування авторами зауважень та побажань рецензентів, стаття може бути рекомендована до друку.
 7. Якщо оцінки рецензентів дуже відрізняються, то головний редактор надсилає статтю третьому рецензенту.
 8. Авторському колективу електронною поштою надсилаються тексти рецензій без вказання прізвища рецензента, дотримуючись принципу анонімності. У повідомленні подаються відомості про попереднє прийняття чи відхилення статті, обумовлюються причини відхилення, визначаються терміни доопрацювання.
 9. Після доопрацювання статті авторами згідно зауважень рецензента, вона надсилається цьому ж рецензенту на перегляд.
 10. На засіданні реакційної колегії проводиться обговорення результатів рецензування та доопрацювання статей авторами та приймається остаточне рішення щодо відбору статей до чергового номеру журналу.
 11. Авторам статей за результатами засідання редколегії повідомляється рішення щодо включення статті у черговий номер або ж перенесення у наступний, якщо зауваження рецензентів не були повністю враховані.