Тематичне спрямування

Науковий журнал «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» публікується щороку та є включеним ВАК України до переліку фахових видань для публікації основних результатів наукових досліджень.

Науковий журнал «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» має тематичне спрямування за галуззю наук згідно Наказу «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» № 1057 від 14.09.2011 (зареєстровано 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871) та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» № 266 від 29 квітня 2015 р.

 

Перелік 2011 р.

Перелік 2015 р.

Шифр

ГАЛУЗЬ НАУКИ,
група спеціальностей,
спеціальність

Галузь знань

Спеціальність

05

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

 

01.05.03

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

05.13.05

Комп'ютерні системи та компоненти

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

05.13.06

Інформаційні технології

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

05.13.09

Медична та біологічна інформатика і кібернетика

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

05.13.12

Системи автоматизації проектувальних робіт

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

05.13.21

Системи захисту інформації

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

05.13.22

Управління проектами і програмами

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

05.13.23

Системи та засоби штучного інтелекту

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

01

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

 

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

01.05.03

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

01.05.04

Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

10

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

 

10.02.21

Структурна, прикладна та математична лінгвістика

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз