Редакційна колегія

Відповідальний редактор

проф. д.т.н. Пасічник Володимир Володимирович

 

Заступники відповідального редактора

проф. д.т.н. Литвин Василь Володимирович

проф. д.т.н. Шаховська Наталія Богданівна

 

Відповідальний секретар

проф. д.н.с.к. Кунанець Наталія Едуардівна

 

Редакційна колегія

проф. д.т.н. Берко Андрій Юліанович

доц. Бігун Оксана

проф. д.т.н. Бунь Ростислав Адамович

проф. д.т.н. Буров Євген Вікторович

доц., PhD, Вітор Басто-Фернандес

PhD, доц., Годич Олесь

проф. д.т.н. Грицюк Юрій Іванович

д.т.н., с.н.с., Досин Дмитро

доц., PhD, Еммеріх Майкл

проф. д.т.н. Жежнич Павло Іванович

проф. д.т.н. Камінський Роман Миколайович

доц., д.т.н., Комада Павел

доц. к.т.н. Кравець Петро Олексійович

доц., PhD, Крмац Евелін

проф. д.філ.н. Левченко Олена Петрівна

д.т.н., проф., Лупенко Сергій

д.т.н., проф. Марценюк Василь

проф. д.т.н. Медиковський Микола Олександрович

д.т.н., проф., Назаркевич Марія

проф., д.т.н, Петришин Любомир

проф. Покойови Міхаел

проф., PhD, Фенгпінг Лі

доц., PhD, Хамон Тьєрі

проф. д.т.н. Цмоць Іван Григорович

проф., Цекеревач Зоран

доц. к.т.н. Яковина Віталій Степанович