Інформаційна система супроводу процесу захищеного голосування

2022;
: cc. 13 - 22
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Автори статті розробили методологічне підґрунтя, здійснили проєктування та конструю- вання інформаційної системи супроводу захищених голосувань. Проаналізовано основні способи використання інформаційних технологій у сфері виборів. Виявлено, що мобільні пристрої, у яких використано певне програмне забезпечення, здатні істотно зменшити кількість відвідувачів виборчих дільниць, що дає змогу зробити політичне голосування значно доступнішим для людей. Здійснено проєктування інформаційної системи з використанням структурного підходу та моделі проєктування Data Flow Diagrams (DFD). Розроблено контекстну діаграму інформаційної системи та виконано декомпозицію її головного процесу з метою наочної демонстрації способів перетворення вхідної інформації на вихідну. Відображено алгоритм роботи, поданий у вигляді мережі Петрі, а також таблиці позицій та переходів цієї  мережі, що необхідно для кращого розуміння особливостей роботи системи. Наведено функціональне призначення, проаналізовано програмні засоби, що дають змогу досягти поставлених цілей під час конструювання системи. Здійснено верифікацію роботи, наведено скріншоти програмних вікон системи та описано наповнення основних сторінок.

 1. Сіденко І. Г. (2012). Перспективи впровадження електронного голосування в Україні. Харків. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/conf/2012-2/doc/1/12.pdf/
 2. Прищепа Я. (2020). Чому українці не прийшли на вибори. Пояснюють соціологи. URL: https://suspilne.media/74169-sociologi-zasuvali-pricini-cerez-aki-ukrainci-ne-pisli-na-vibori/
 3. Hite R. (2004) Electronic Voting Offers Opportunities and Presents Challenges. URL: https://www.gao.gov/assets/gao-04-766t.pdf
 4. Скільки               коштують               вибори              –             українська               преса.              (2015).               URL: https://www.bbc.com/ukrainian/press_review/2015/10/151021_press_review_ko
 5. Букраба О. М., Мазепа Ф. С., Карнишов К. Р., Яковенко О. О., Кушніренко Н. І. (2018). Система електронного голосування на основі технології блокчейн. Системи обробки інформації, № 4(155). С. 41–46. DOI: 10.30748/soi.2018.155.06.
 6. Gritzalis, D. (2003). Secure Electronic Voting. 7th Computer Security Incidents Response Teams Workshop, Springer: Advances in Information Security.
 7. Everett, S., Greene, K., Byrne, M., Wallach, D., Derr, K., Sandler, D., Torous, T. (2008). Electronic Voting Machines versus Traditional Methods: Improved Preference, Similar Performance. Proceedings of Measuring, Business, and Voting. Florence, Italy. DOI:10.1145/1357054.1357195
 8. Bickerstaff, S. (2020). Election Systems and Gerrymandering Worldwide. Springer International Publishing.
 9. А ви знаєте, яка вікова категорія вирішила результат місцевих виборів? (2020). URL: https://rudana.com.ua/uk/news/vy-znayete-yaka-vikova-kategoriya-vyrishyla-rezultat-miscevyh-vyboriv
 10. Турчин Я. Б. (2013). Світовий досвід у реалізації концептуальних засад електронного голосування. Гілея. Київ: ВІР УАН, Вип. 73, С. 308–310.
 11. Фоміна С. В. (2012). Поняття та ознаки голосування як стадії виборчого процесу в зарубіжних країнах. Збірник наукових праць ХНПУ імені Сковороди “Право”, № 19, С. 188–195.
 12. Граціотова Г., Ткач К., Пульча Д. (2021). Впровадження електронних виборів в Україні в умовах пандемії. Закордонний досвід. URL: https://economics.net.ua/files/archive/ 2020/No5/14.pdf, doi: 10.15276/ETR.05.2020.2.
 13. Дубас О. П. (2011). Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні. Вісник Держ. академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ: Міленіум, № 1’2011, С. 187–190.
 14. Грицяк Н. В., Соловйов С. Г. (2013). Електронна демократія як механізм політичної взаємодії. Київ: НАДУ.     URL:    http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monografiy/c25fded6-553e-4264-8a5e-3a14cea16bfc.pdf.
 15. Готун А. М. (2008). Використання нових інформаційних технологій у виборчому процесі: світовий досвід і практика застосування в Україні. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Київ: Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет”, С. 52–57.
 16. Концепція “Запровадження системи електронного голосування в Україні”: Проект Закону України від        10.06.2011        року.        №        8656.        URL:        http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=40636&pf35401=194626
 17. Цифрова держава (2021). URL: https://plan2.diia.gov.ua/
 18. Chaum, D., Jakobsson, M., Rivest, R., Ryan, P., Benaloh, J., Kutylowski, M., Adida, B. (2010). Towards Trustworthy Elections: New Directions in Electronic Voting. Springer International Publishing.
 19. Traverso, G., Demirel, D., Buchmann, J. (2016). Homomorphic Signature Schemes: A Survey (SpringerBriefs in Computer Science). Springer International Publishing.
 20. Stinson, D., Paterson, M. (2018). Cryptography: Theory and Practice. Chapman and Hall.
 21. IDEF0 – Function Modeling (2021). URL: https://www.idef.com/idefo-function_modeling_method/
 22. Маклаков С. В. (2003). Моделювання бізнес-процесів з ALLFusion Process Modeler. Основи роботи з AllFusion Process Modeler. Москва: Диалог МИФИ.
 23. Daityari S. Angular vs React vs Vue: Which Framework to Choose. URL: https://www.codeinwp.com/blog/angular-vs-vue-vs-react/